Mike och Ray Olsson

Hej Mike och Ray!

Varför är ni med i föreningen?
- Det finns ett behov av förändring! Vi är aktivt intresserade av resiliensfrågor för att man i politiken enbart pratar om tillväxt och ingen politiker vågar överhuvudtaget diskutera något annat. Därför är det viktigt med förändring från gräsrotsnivå.

Vad är ert bästa föreningsminne?
- Vårt bästa minne är ett besök till Båtskär. Vi jobbar inom förnyelsebar energi och vill vara med i att ställa om Åland till ett förnyelsebart och hållbart samhälle.