Agneta Wilhelms

Hej Agneta!

Varför är du med i föreningen?
- Engagemanget i Ålands Natur & Miljö har påverkat min vardag hemma med miljövänligt tänk och återbruk så att jag ser saker med nya ögon. Genom att vara medlem stöder jag miljöarbetet på Åland.

Vad är ditt bästa föreningsminne?
- Mitt bästa minne är olika kurser och en studieresa till konferensen "Ute är inne". Därifrån fick jag inspiration till mitt jobb som lärare i en skola där vi i många år arbetat med uteundervisning och miljöfrågor i vårt Grön Flagg-projekt.