skola

Vinnare av Östersjöquiz fick en Östersjöupplevelse!

I mars arrangerade Agenda 21 med samarbetspartners* firande av Östersjöns dag och uppmärksammade dagen bland annat genom ett Östersjöquiz. Vinnaren i quizet var 7 D i Kyrkby högstadieskola och idag fick klassen sitt pris, en Östersjöupplevelse. Såklart passade Agenda 21 på att medverka för att undersöka och upptäcka Östersjön tillsammans med klassen under ledning av Ålands Naturskola.

*Östersjöfonden, Ålands Natur och Miljö, Husö Biologiska Station, Ålands Naturskola.

Tags: 

Andra stadiets utbildning

Mer om vad vi kan erbjuda er vid Ålands yrkesgymnasium, Ålands lyceum och Ålands folkhögsskola kan ni se i vår beställningsblankett som ni också kan använda för att beställa tjänster. Ni kan så klart även ringa eller mejla oss på kontoret.

Grön Flagg-skolorna blir allt fler

Pressmeddelande från Natur och Miljö

28.5.2013

Grön Flagg-skolorna blir allt fler

I vår får tjugo finlandssvenska skolor och daghem hissa Grön Flagg. Det är ett nytt rekord. Grön Flagg går ut på att integrera miljötänkande och miljöfostran i vardagen. Deltagarna ställer själva upp målsättningar och planerar sin verksamhet. Varje skola och daghem har ett miljöråd där barnen och ungdomarna aktivt fattar beslut om verksamheten. Deltagarna jobbar projektmässigt med olika Grön Flagg-teman såsom energi, närmiljö, vatten och avfall.

Tags: 

Skolmat med lärdomar för en hållbar måltid och framtid

Harriet Strandvik har coachat och hjälpt Vikingaåsens skola i hur de kan jobba för att få en hållbarare måltid. I projektet ingår också att eleverna involveras och lär sig om matens betydelse för miljön och en hållbar utveckling. Projektet pågick hösten 2012 och avslutades med en inspirationskväll för andra skolor onsdagen den 6 februari.

Tags: 

Skolor

Mer om vad vi kan erbjuda ser ni på vår beställningsblankett som ni också kan använda för att beställa tjänster. Ni kan så klart även ringa eller mejla oss på kontoret. Du hittar även närmare beskrivning om vad egentligen som ingår i ett besök under "Innehåll i blankett" och under "Ämnen och läroplan" hittar du en ämnesvis uppdelning där man ser vilka föreläsningar som kan passa vilka läroämnen samt hänvisningar till läroplanen.

Inspirationseftermiddag för lärare

Kökars skola har i år jobbat så länge med Grön flagg att de nu får bestämma sitt eget tema för skolåret 2013-2014. De har bestämt sig för ett tema som faller sig ganska naturligt för Kökar; nämligen vatten. Med större frihet kommer till viss del också större ansvar, och med anledning av detta åkte vi från Agenda 21-kontoret ut till Kökar den 7:e februari för att ge förslag och inspiration till lärarna om hur de kan lyfta fram vattentemat under året, och på vilka sätt de kan jobba med det.

Tags: 

Grön Flagg

Agenda 21 på Åland har beviljats att fungera som lokal främjare för programmet Grön Flagg.

Grön Flagg är ett program som daghem, skolor och läroanstalter kan arbeta utgående från för att främja hållbar utveckling. Grön Flagg är också ett internationellt miljömärke för fostringssektorn. En deltagare som uppfyller programmets kriterier får användarrätt till Grön Flagg.

Tags: 

Inspirationsdag med lärare på Kökar

Verkstan i full gång

Grön flagg-elever fixar sina egna återvinningslådor.

Torsdagen den 7 februari åker vi på Agenda 21 ut till Kökar för att hålla en workshop med lärarna vid Kökars skola. Kökars skola har redan flera år varit en del av det så kallade Grön flagg-arbetet där man har arbetat med olika miljöteman med eleverna olika skolår. Nu har man kommit så långt att personalen och eleverna själva ska få ta ett större ansvar i att själva jobba enligt sin egen Grön flagg-plan. Jätteroligt tycker vi på Agenda 21 och hoppas att vi kan hjälpa till att inspirera i det arbetet!

Tags: 

Sidor