Samhällspåverkan

Vi vill se en modig vattenlag

Remissperioden för förslaget till ny åländsk vattenlag passerade idag. Den möter motstånd hos flera medborgarorganisationer, som menar att den inte är tillräcklig för att rädda Östersjön. De kräver därför att landskapsregeringen bearbetar förslaget ytterligare. Östersjön kan inte vänta, menar Ålands Natur & Miljö.

Tags: 

Remisser och utlåtanden

En viktig del i föreningens samhällspåverkan är att skriva utlåtanden och remisser på myndigheters olika förslag. Det kan handla om ny lagstiftning, strategier eller principdokument som vi kommenterar. Det kan också handla om skrivelser som vi skickar på eget initiativ.

Dan är vår nya talesperson

Under 2018 lanserade Ålands Natur & Miljö sitt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel” med ambitiösa mål och åtgärder. Föreningen har som målsättning att tillsätta fem talespersoner under supervalåret 2019 för att vara en blåslampa i det åländska hållbarhetsarbetet. Dan Sundqvist är den fjärde i skaran – och blir talesperson för sociala hållbarhetsfrågor.

Tags: 

Birgitta Johansson

Sex snabba med Birgitta Johansson

Birgitta Johansson (nummer 2) ställer upp för listan "Alternativ för Åland".

Hur ska du uppmuntra folk att åka mer kollektivt och flyga mindre?

Jag själv flyger ju aldrig. Det var över 20 år sen jag flög senast. Jag uppmuntrar inte folk att flyga. Kollektivtrafiken håller vi ju på att jobba med från stadsstyrelsens sida. Men kollektivtrafiken ligger inte på riksdagsnivå; det är en landskaps- och kommunal fråga.

Stephan Toivonen

Sex snabba med Stephan Toivonen

Stephan Toivonen (nummer 3) ställer upp för listan "Alternativ för Åland".

Hur ska du uppmuntra folk att åka mer kollektivt och flyga mindre?

Det är nog tyvärr ett väldigt problem i ett litet och utspritt samhälle. Jag har ju själv försökt ta bussen från centrum till Sjukhuset och konstaterat att man går lika snabbt. Men kanske autonoma elbilar kan fungera i framtiden? När det gäller flyg, så är det lite samma sak. Jag bor ju halvtid i Portugal och det är nog inget alternativ att ta tåget genom Europa, tyvärr.

Johan Ehn

Sex snabba med Johan Ehn

Johan Ehn (nummer 5) ställer upp på listan ”För Åland” stödd av Moderat Samling, Liberalerna och Centern. 

Riksdagsvalet 2019

Det krävs en total samhällsomvandling för att vi ska klara av klimatutmaningen och miljöförstöringen. För det krävs ett ledarskap som måste kunna fatta obekväma men långsiktiga beslut. Åland har möjligheten att bidra till denna förändring den 14 april! Vi har möjligheten att rösta in Ålands representant i riksdagen som tar de globala utmaningarna på allvar och stöder en snabb omställning till ett hållbart samhälle. Men vilken åländsk riksdagskandidat är grönast?

Jesper är vår tredje talesperson

Under 2018 lanserade Ålands Natur & Miljö sitt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel” med ambitiösa mål och åtgärder. Föreningen har som målsättning att tillsätta fem talespersoner under supervalåret 2019 för att vara en blåslampa i det åländska hållbarhetsarbetet. Jesper Svanfelt är den tredje i skaran – och blir talesperson för konsumtions- och avfallsfrågor.

Tags: 

Sidor