Samhällspåverkan

Den åländska ungdomsrörelsen startar

Under helgen samlades ett 20-tal ungdomar på Kumlinge på ett klimatläger för att diskutera vad de kan göra för att förbättra sin framtid. Beslutet fattades: Det måste till en stor åländsk ungdomsrörelse som kämpar för hållbar konsumtion. Rörelsen, som snart kommer att välja en styrelse och anordna aktiviteter, blir en del av ReGeneration 2030 som verkar i hela Norden och Östersjöområdet.

Tags: 

Rebecka talar för naturen

Under 2018 lanserade Ålands Natur & Miljö sitt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel” med ambitiösa mål och åtgärder. Föreningen har som målsättning att tillsätta fem talespersoner under supervalåret 2019 för att vara en blåslampa i det åländska hållbarhetsarbetet. Biologen Rebecka Aavanen är den andra i skaran – och blir talesperson för naturfrågor.

Tags: 

Klimatläger för unga

Greta Thunberg har blivit en världskändis och strejkar varje fredag utanför den svenska riksdagen. Vissa bombar företag på sociala medier. Andra försöker förändra sina egna livsstilar. Så vad kan vi göra på Åland?

Vi vill skydda hotade ålgräsängar

I och med upphandlingen av den första kortruttsfärjan för sträckan Svinö-Gripö meddelar landskapsregeringen en förändring av den farled som färjan ska trafikera. Eftersom den nya farleden riskerar att påverka rödlistade ålgräsängar negativt, riktar nu Ålands Natur & Miljö kritiska frågor till miljöbyrån. ”Det är ett ingrepp som inte borde tillåtas”, menar kansliledare Simon Holmström.

Tags: 

Advisory Board 2018-2020

Föreningen lanserade sitt program Åland 2030 för fulla segel - De fem farlederna mot hållbarhet under sommaren 2018 efter ett systematiskt arbete av Advisory Board (rådgivande styrelse). Men efter lanseringen behövs ett strategiskt arbete för att kommunicera programmet och förankra det i det åländska samhället. Om Advisory Boards uppdrag före lanseringen var att ta fram innehållet i programmet är dess uppdrag efter lanseringen att vägleda föreningen i hur programmet ska förverkligas. 

De unga tar täten i hållbarhetsarbetet

Närmare 100 ungdomar och unga vuxna (15-29 år) från Norden och Östersjöregionen möttes i Mariehamn för premiärupplagan av toppmötet ReGeneration 2030 Summit. Mötet blev födelsen för en ny rörelse med syftet att bidra till förverkligandet av de sjutton globala målen i Agenda 2030. Att mötet arrangerades på Åland blev ett naturligt val med anledning av Ålands hållbarhetsarbete och nätverket bärkraft.ax som Ålands Natur & Miljö är en aktiv del av. 

Tags: 

Sidor