Samhällspåverkan

Ta hand om dig själv och andra - förebygg smittspridning

För att minska riskerna för spridning av COVID-19 ställer Ålands Natur och Miljö in vårt deltagande i större evenemang tills annat rekommenderas.

Under kommande månader är det viktigt att vi lyssnar på instruktioner från våra samhällsledare och experter. Trots att det ännu inte finns några bekräftade fall på Åland så behöver vi förebygga spridningen, exempelvis genom att undvika större folksamlingar. Känner du dig krasslig, håll dig hemma i några dagar. Om vi följer anvisningarna som ges hinner hälsovården fånga upp smittade innan de sprider sjukdomen vidare.

Tags: 

Anmäl dig till Nordic Youth Biodiversity Summit

Är du mellan 18-29 och vill representera den åländska ungdomen i frågan om biodiversitet? Anmäl dig till Nordic Youth Biodiversity Summit innan fredagen den 6 mars!

Naturen världen över befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Just nu förloras ofantliga mängder vilda arter i mycket hög hastighet. FN:s biodiversitetskonferens 2020 i Kunming, Kina, kommer att vara ett kritiskt ögonblick för ett globalt beslut om biologisk mångfald och ekosystem. Nordens ungdomar kommer att vara vid förhandlingsbordet för att adressera krav från unga medborgare från regionen.

Tags: 

Vi vill se en modig vattenlag

Remissperioden för förslaget till ny åländsk vattenlag passerade idag. Den möter motstånd hos flera medborgarorganisationer, som menar att den inte är tillräcklig för att rädda Östersjön. De kräver därför att landskapsregeringen bearbetar förslaget ytterligare. Östersjön kan inte vänta, menar Ålands Natur & Miljö.

Tags: 

Remisser och utlåtanden

En viktig del i föreningens samhällspåverkan är att skriva utlåtanden och remisser på myndigheters olika förslag. Det kan handla om ny lagstiftning, strategier eller principdokument som vi kommenterar. Det kan också handla om skrivelser som vi skickar på eget initiativ.

Dan är vår nya talesperson

Under 2018 lanserade Ålands Natur & Miljö sitt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel” med ambitiösa mål och åtgärder. Föreningen har som målsättning att tillsätta fem talespersoner under supervalåret 2019 för att vara en blåslampa i det åländska hållbarhetsarbetet. Dan Sundqvist är den fjärde i skaran – och blir talesperson för sociala hållbarhetsfrågor.

Tags: 

Birgitta Johansson

Sex snabba med Birgitta Johansson

Birgitta Johansson (nummer 2) ställer upp för listan "Alternativ för Åland".

Hur ska du uppmuntra folk att åka mer kollektivt och flyga mindre?

Jag själv flyger ju aldrig. Det var över 20 år sen jag flög senast. Jag uppmuntrar inte folk att flyga. Kollektivtrafiken håller vi ju på att jobba med från stadsstyrelsens sida. Men kollektivtrafiken ligger inte på riksdagsnivå; det är en landskaps- och kommunal fråga.

Stephan Toivonen

Sex snabba med Stephan Toivonen

Stephan Toivonen (nummer 3) ställer upp för listan "Alternativ för Åland".

Hur ska du uppmuntra folk att åka mer kollektivt och flyga mindre?

Det är nog tyvärr ett väldigt problem i ett litet och utspritt samhälle. Jag har ju själv försökt ta bussen från centrum till Sjukhuset och konstaterat att man går lika snabbt. Men kanske autonoma elbilar kan fungera i framtiden? När det gäller flyg, så är det lite samma sak. Jag bor ju halvtid i Portugal och det är nog inget alternativ att ta tåget genom Europa, tyvärr.

Johan Ehn

Sex snabba med Johan Ehn

Johan Ehn (nummer 5) ställer upp på listan ”För Åland” stödd av Moderat Samling, Liberalerna och Centern. 

Sidor