påverkan

Anmäl dig till Nordic Youth Biodiversity Summit

Är du mellan 18-29 och vill representera den åländska ungdomen i frågan om biodiversitet? Anmäl dig till Nordic Youth Biodiversity Summit innan fredagen den 6 mars!

Naturen världen över befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Just nu förloras ofantliga mängder vilda arter i mycket hög hastighet. FN:s biodiversitetskonferens 2020 i Kunming, Kina, kommer att vara ett kritiskt ögonblick för ett globalt beslut om biologisk mångfald och ekosystem. Nordens ungdomar kommer att vara vid förhandlingsbordet för att adressera krav från unga medborgare från regionen.

Tags: 

Advisory Board 2017-2018

Ålands utvecklings- och hållbarhetsagendan släpptes 2016 efter beslutet att Åland senast år 2051 ska vara hållbart. Vad innebär detta för en organisation som Ålands Natur & Miljö? Föreningen tillsatte under hösten 2017 en Advisory Board (rådgivande styrelse), en grupp framträdande åländska nyckelpersoner från flera samhällssektorer, med ansvaret att lägga fram ett förslag till program för föreningens samhällspåverkan.