Norden

Anmäl dig till Nordic Youth Biodiversity Summit

Är du mellan 18-29 och vill representera den åländska ungdomen i frågan om biodiversitet? Anmäl dig till Nordic Youth Biodiversity Summit innan fredagen den 6 mars!

Naturen världen över befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Just nu förloras ofantliga mängder vilda arter i mycket hög hastighet. FN:s biodiversitetskonferens 2020 i Kunming, Kina, kommer att vara ett kritiskt ögonblick för ett globalt beslut om biologisk mångfald och ekosystem. Nordens ungdomar kommer att vara vid förhandlingsbordet för att adressera krav från unga medborgare från regionen.

Tags: 

Handbok för hållbarhetsföreningar

Under hösten och vintern drev Ålands Natur & Miljö projektet ”Gräsrotsengagemang som pådrivande kraft: Samla krafterna lokalt - engagera globalt” tillsammans med FNU från Färöarna och Landvernd från Island. Projektet fick stöd från Nordiska Ministerrådets arbetsgrupp för hållbar konsumtion och produktion och var initierat av undergruppen Småsamfundsgruppen. Under projekttiden träffades samarbetsföreningarna en gång på Åland och en gång på Färöarna och under mötena samlades material från diskussioner och workshops.

Tags: