miljömärkningar

Miljömärken för inköp till dagis

Hej du som köper in leksaker, pysselmaterial, mat eller möbler och textilier till dagis!

Via länkarna nedan hittar du "miljöverktyget", tabeller med miljömärkningar som du kan stöta på på vägen, där du tydligt kan se vad de olika märkningarna innebär.

Tabellerna är tagen ur examensarbetet Miljömärken vid inköp - Case: Giftfritt Dagis, skriven av tre studenter i företagsekonomi vid Arcada i Helsingfors: Amanda Hakola, Arthur Therman och Sandra Fröjdman. Handledare är Siv Relander.