Kortrutt

Inga förutsättningar för kortrutt på västra Föglö

Landskapsregeringens planer på kortrutt på västra Föglö fortsätter i form av upphandling av färjetrafik från Gripö till Svinö. Men det finns inga lagakraftvunna beslut för att trafiken ens kan inledas. Samtidigt är ingen mark- eller vattenägare positiv till projektet. Det finns därmed inga förutsättningar för att upphandla ny färjetrafik, menar Ålands Natur & Miljö.

Tags: 

Vi vill skydda hotade ålgräsängar

I och med upphandlingen av den första kortruttsfärjan för sträckan Svinö-Gripö meddelar landskapsregeringen en förändring av den farled som färjan ska trafikera. Eftersom den nya farleden riskerar att påverka rödlistade ålgräsängar negativt, riktar nu Ålands Natur & Miljö kritiska frågor till miljöbyrån. ”Det är ett ingrepp som inte borde tillåtas”, menar kansliledare Simon Holmström.

Tags: 

Landskapsregeringen har medvetet misstolkat snabbrutten

I slutet av augusti gav landskapsregeringen svar på snabbruttsutredningen och kallade den ogenomförbar. Ålands Natur & Miljö har granskat rapporten och kommer nu med sitt svar. Föreningen menar att landskapsregeringen medvetet misstolkat snabbrutten och ansöker istället om 70 000 € för att gå vidare i nästa detaljeringsfas.

Tags: 

Vi lämnar besvär mot kortrutten

Den 31 maj fastställde landskapsregeringen den första vägplanens första etapp inom kortruttsprojektet. Det blev klart idag att Ålands Natur & Miljö besvärar sig över beslutet till HFD med stöd av Natur och Miljö. Man menar att beslutet ”överskrider lagens stipulationer om rimlig negativ miljöpåverkan” och därför bör återtas.

Tags: 

Tack till alla 2004 undertecknare!

Måndagen den 7 maj överlämnades medborgarinitiativet för en hållbar skärgårdstrafik till lagtingsdirektören Susanne Eriksson av Ålands Natur & Miljös kampanjnätverk. De 2004 undertecknade uppmanar lagtinget att uppdra landskapsregeringen att ta fram hållbara alternativ till kortrutten. Initiativet har alltså kommit upp i så många giltiga namn att det kommer att tas upp för behandling i lagtinget.

Tags: 

Va vadde för rutt sa du? - Föglö

Nya trafiklösningar behövs för att trygga kommunikationerna och därmed skärgårdens framtid. Landskapsregeringens förslag, kortrutten, möter dock stort motstånd. Frågan är om kan man motivera ekonomiska inbesparingar med de ingrepp och den offentliga upplåning på 40 miljoner euro som krävs? I landskapsregeringens planer finns att göra intrång på värdefull skärgårdsmiljö, viktiga kulturhistoriska miljöer och landskapsbilden. Dessutom planerar man att förnya fartygen först när de är gamla. Vi kan inte längre vänta med tonnagebytet! Det måste finnas andra alternativ! 

Skriv på för en hållbar skärgårdstrafik!

I syfte att få landskapsregeringen att ta fram en hållbar lösning för skärgårdstrafiken startar Ålands Natur & Miljö nu medborgarinitiativet En hållbar skärgårdstrafik. Målet är att få minst 1000 undertecknare så att frågan går till lagtinget i vår. Det är nu eller aldrig, menar initiavets ombud Simon Holmstörm och Isabel Kvarnfors.

Tags: 

Sidor