Knuff

Miljöanpassning och miljöklassning av byggnader

Föreläsaren Mauritz Glaumann har jobbat i mer än 30 år vid byggforskningen i Gävle. Han har bland annat
studerat byggnaders miljöanpassning samt varit med och tagit fram ”Miljöbyggnad” en svensk standard för
milljöanpassat byggande. Under föreläsningen får kommunerna och övriga intresserade möjlighet att ta del av
Mauritz gedigna erfarenheter inom dessa områden. 

Plats: Ålands yrkesgymnasium, fd. Hotell och restaurangskolan
Lärarrummet, Strandgatan 1A

Coachningsträff med pilotkommunerna

De 5 pilotkommunerna i KNUFF-projektet samlas för en coachningsträff. På programmet står bla diskussion kring framtidens kommunala hållbarhetsarbete då detta projekt avslutas i vinter, presentation av nuläget vad gäller kommunernas hållbarhetsarbete samt besök av Ann Nedergård från landskapets miljöbyrå. Ann kommer att presentera läget vad gäller Omställningsrapporten som antogs i juni och de insatser som planeras där och vi har en diskussion kring på vilket sätt kommunerna kan bidra till det arbetet.  

Passivhus - ett sätt att energieffektivisera de kommunala byggnaderna

Idag står många kommuner inför utmaningar vad gäller renoveringar av befintliga fastigheter och nybyggnation av bostäder för att möta behovet på bostadsmarknaden. Samtidigt ställs allt hårdare energikrav, att energin i byggnader måste minska radikalt de närmaste 20-30 åren.

  • Hur kan kommuner hantera utmaningen renovering/nybyggnation och energieffektivisering?

  • Vad finns det för kommunala incitament för att öka det energieffektiva byggandet och renoveringen?

  • Vad kan vi lära av andra? Goda exempel

Skolmat med lärdomar för en hållbar måltid och framtid

Harriet Strandvik har coachat och hjälpt Vikingaåsens skola i hur de kan jobba för att få en hållbarare måltid. I projektet ingår också att eleverna involveras och lär sig om matens betydelse för miljön och en hållbar utveckling. Projektet pågick hösten 2012 och avslutades med en inspirationskväll för andra skolor onsdagen den 6 februari.

Tags: 

Coachningsträff med KNUFF-pilotkommunerna

Coachningsträff för KNUFF-pilotkommunerna

kl 9.00 - ca 12.00 (avslutas för dem som vill med gemensam lunch)

Miljöledningskonsulten Ann-Christine Eriksson kommer att vara med på träffen för att presentera sig. Kommunerna kommer även att få möjlighet att ge henne feedback om hur hon på bästa sätt kan hjälpa kommunerna vidare i nyckeltals- och miljöledningsarbetet.