Giftfritt dagis

Operation Giftfritt Dagis har tagit fram en handlingsplan

Projketet Operation Giftfritt Dagis initierades år 2015 inom Ålands Natur & Miljö, då en enkätundersökning gjordes för att få en överblick över intresset och situationen. Under år 2016 gjordes en inventering av de åländska daghemmen, vilken resulterade i en rapport som visade i vilka vanliga material de farliga kemikalierna finns. En handlingsplan som ska hjälpa daghemmen att bli kemikaliefria har nu tagits fram inom projektet.

Tags: 

Föräldrainformation om Giftfritt Dagis

Info för anslagstavlan

"Hej alla föräldrar! Det här daghemmet deltar i Operation Giftritt Dagis Åland"

Så inleds informationsbladet du hittar som bilaga här nedan: en vanlig A4 att själv skriva ut och t ex hänga på anslagstavlan där föräldrarna kan se den. 

Kanske väcker det frågor hos föräldrarna att ni talar mer om olika material än förut, inte längre tar emot vissa leksaker och pysselmaterial eller är noggrannare med vissa saker?

Giftfritt Dagis Temakväll

"HUR GIFTFRIA KAN VI BLI?"

Underlag för kemikaliesmart möte

Vill ni jobba vidare med kemikaliefrågan på ert dagis – eller behöver ni helt enkelt diskutera var ni står och hur ni vill gå vidare? Så här kan ni lägga upp en temakväll eller ett personalmöte om Giftfritt Dagis.

Åland Special: Städning

”Hur miljövänliga är städföretagen?”

”Vi städar själva så miljövänligt vi kan, men vi vet ju inte vad städföretagen använder när de kommer på sommaren”, säger en dagisstäderska som gått kurs i miljöstäd och rensat i städskrubben. Så... vad använder de åländska proffsen?

Åland Special: Plasto

"Hur är det med Plastos grejer?"

“Nu har vi lärt oss att det finns för mycket plast i dagismiljön, och så får vi en inbjudan från Plasto att komma och handla direkt från fabriken. Ska vi handla eller inte?” undrar en daghemsföreståndare. ÅNoM lät frågan gå vidare till Kennet Berndtsson, VD för Plasto, och så här svarade han:

Giftfritt Dagis Kunskapsbank

VARFÖR “GIFTFRITT DAGIS”?

Kemikaliehotet anses idag av en del forskare vara lika stort som klimathotet. Men eftersom det är svårare att se och förklara, får det inte lika mycket uppmärksamhet i media. Vi vet mindre, och får svårare att ta problemen på allvar.

Kemikalieexponering har kopplats till en rad olika sjukdomar som bl a diabetes, övervikt, hormonrelaterad cancer, svårigheter att få barn, nedsatt spermieproduktion, inlärnings- och koncentrationssvårigheter, allergier, astma, autoimmuna sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimer.

Giftfria dagis -föreläsning med Therese Birath

Välkommen på en föreläsning som bland annat innehåller en nulägesanalys om vanliga kemikalier i barnens närhet, problemet finns och vad vi kan göra åt det. Vi får höra om hur vi använder plast och leksaker/produkter med kemikalier i på ett medvetet och ansvarsfullt sätt. Vi får även tips på åtgärder som dagis kan sätta igång med direkt efter föreläsningen för att påbörja utrensningen av gamla leksaker samt hur man kan modifiera sina inköpsrutiner för att säkerställa innehållet i produkterna.

Sidor