folkbildning

Policy för folkbildning

Ett av föreningens tre verksamhetsben är folkbildning. Med det avses att höja kunskapsnivån inom hållbar utveckling så att fler kan fatta välinformerade beslut i sin vardag. I folkbildningspolicyn formulerar föreningen sina målsättningar med folkbildningsarbetet och på vilka sätt verksamheten ska bedrivas. 

Grundkurs i hållbar utvecklling

Känns hållbarhetsbegreppet för stort och svårt att ta till sig? Vad menar landskapsregeringen med att Åland ska vara hållbart 2051? Hur ska det gå till i praktiken, och hur kan just du göra skillnad? För att få till ett hållbart Åland behöver vi alla hjälpas åt. Och det är lättare att känna sig delaktig om man känner att man har lite koll.

Utflykt - De vilda blommornas dag

De vilda blommornas dag firas i år lördagen den 17 juni! Avsikten med dagen är att locka ut folk i naturen och titta på växter genom ledda utfärder. 

De vilda blommornas dag i Finland arrangeras av Natur och Miljö, Finlands Naturskyddsförbund, Finlands WWF, Luonto-Liitto, Societas Biologica Fennica Vanamo, Societas Pro Fauna et Flora Fennica, Forststyrelsen, Naturhistoriska centralmuseets botaniska museum, Växtarbetsgruppen, Finlands Miljöcentral och biologi- och geografilärarnas förbund BMOL.

Verksamhet 2015-2018

Här hittar du verksamhetsberättelserna från de senaste åren. Där delar vi upp vår verksamhet i tre områden; naturglädje, samhällspåverkan och folkbildning. Verksamhetsberättelserna inkommer på sidan då de är bekräftade av respektive vårmöte.

Grundkurs i hållbarhet: hur skapar vi den framtid vi vill ha?

Känns hållbarhetsbegreppet ”för stort” och svårt att ta till sig? Vad menar landskapsregeringen med att Åland ska vara hållbart 2051? Hur ska det gå till i praktiken, och hur kan just du göra skillnad? 
För att få till ett hållbart Åland behöver vi alla hjälpas åt. Och det är lättare att känna sig delaktig om man känner att man har lite koll.