Åland 2030

Jesper är vår tredje talesperson

Under 2018 lanserade Ålands Natur & Miljö sitt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel” med ambitiösa mål och åtgärder. Föreningen har som målsättning att tillsätta fem talespersoner under supervalåret 2019 för att vara en blåslampa i det åländska hållbarhetsarbetet. Jesper Svanfelt är den tredje i skaran – och blir talesperson för konsumtions- och avfallsfrågor.

Tags: 

Rebecka talar för naturen

Under 2018 lanserade Ålands Natur & Miljö sitt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel” med ambitiösa mål och åtgärder. Föreningen har som målsättning att tillsätta fem talespersoner under supervalåret 2019 för att vara en blåslampa i det åländska hållbarhetsarbetet. Biologen Rebecka Aavanen är den andra i skaran – och blir talesperson för naturfrågor.

Tags: 

Advisory Board 2018-2020

Föreningen lanserade sitt program Åland 2030 för fulla segel - De fem farlederna mot hållbarhet under sommaren 2018 efter ett systematiskt arbete av Advisory Board (rådgivande styrelse). Men efter lanseringen behövs ett strategiskt arbete för att kommunicera programmet och förankra det i det åländska samhället. Om Advisory Boards uppdrag före lanseringen var att ta fram innehållet i programmet är dess uppdrag efter lanseringen att vägleda föreningen i hur programmet ska förverkligas. 

Vi lanserar "Åland 2030 för fulla segel"

https://www.natur.ax/sites/www.natur.ax/files/aland_2030_for_fulla_segel_-_hela_rapporten.pdfÅlands utvecklings- och hållbarhetsagenda räcker inte. Det är budskapet från Ålands Natur & Miljö när de på den fjärde upplagan av Forum för Samhällsutveckling lanserade sitt program ”Åland 2030 för fulla segel”. Programmet anger 18 konkreta målsättningar för var Åland ska vara år 2030 med flera åtgärdsförslag.

Tags: 

Vi har en ny ordförande

Igår valde folkrörelsen Ålands Natur & Miljö Anna Häger till ordförande vid sitt välbesökta vårmöte. Samtidigt passade man på att välja in Jessy Eckerman och Soile Wartiainen till styrelsen. På agendan stod också presentation av programmet ”Åland 2030”, en milstople för föreningens samhällspåverkan.

Igår, torsdagen den 19 april höll medlemsstarka Ålands Natur & Miljö sitt vårmöte i Hotell- och restaurangskolan med 60 deltagare. 2017 års styrelse avtackades med rungande applåder när medlemsansvarig Sofia Enholm redogjorde för 2017 års verksamhet.

Tags: 

Nu börjar vi arbetet med Åland 2030

Folkrörelsen Ålands Natur & Miljö har utsett ledamöter till sin nyinrättade advisory board (rådgivande styrelse). Detta som ett led i att framta ett politiskt påverkansprogram för föreningen, som ska vägleda hela Ålands hållbarhetsarbete genom konkreta målsättningar. Gruppen består av framträdande åländska nyckelpersoner från flera samhällssektorer.

Tags: 

Advisory Board 2017-2018

Ålands utvecklings- och hållbarhetsagendan släpptes 2016 efter beslutet att Åland senast år 2051 ska vara hållbart. Vad innebär detta för en organisation som Ålands Natur & Miljö? Föreningen tillsatte under hösten 2017 en Advisory Board (rådgivande styrelse), en grupp framträdande åländska nyckelpersoner från flera samhällssektorer, med ansvaret att lägga fram ett förslag till program för föreningens samhällspåverkan.

Sidor