Städa Åland - För ett ösamhälle fritt från skräp

Städa en strand nära dig, och rapportera till oss!

Varje år dumpas miljoner ton skräp i världens hav, som så småningom skapar stora plastansamlingar som flyter runt i de största haven.  Mer och mer varje år uppmärksammas problemen med marint skräp. Skräpet är skadligt för både djur och människor och år 2050 befarar forskarna att det finns mer plast än fisk i haven.

Även hos oss runt Östersjön finns mängder av skräp. Framförallt engångsartiklar av plast, cigarettfimpar och plastpåsar. Drygt 80 % av skräpet kommer från land, och havet befinner sig längst ner på stegen som mottagare av skräpet från land.

Men du kan vara med och göra skillnad! Delta i kampanjen Städa Åland. Under maj månad fokuserar vi på marint skräp och strandstädning. Städa en strand nära dig och rapportera till oss, i slutet av månaden sammanställer vi hur mycket skräp som samlats in. 

SÅ HÄR RAPPORTERAR DU SKRÄP:

1. Skriv ut en passlig mängd skräpblanketter (du hittar den längst ner på sidan).  Du kan också hämta blanketter och påsar (från och med maj) på Ålands Natur & Miljös kontor på Simonsgränd.

2. Packa fikakorgen, kom ihåg mycket vatten om det är varmt ute!

3. Det bästa sättet att samla skräp och rapportera det är att jobba i grupper på 2–3 personer.

4. En i gruppen skriver ner på blanketten hurdant skräp som samlas in. De andra plockar skräp och berättar för ”sekreteraren” vilken sorts skräp de hittar och hur mycket. Skräpet räknas styckevis och redovisas på blanketten genom att dra streck. Alternativt så räknar ni antalet påsar.

5. Ta gärna en före- och efter bild och lägg upp på sociala medier med #städaåland och #trashtag.

6. Gå hem till datorn och fyll i på kartan var ni plockat samt vad ni hittat. Eller skicka blanketten till Städa Ålands projektledare genom scanna in den per e-post eller med posten.

Här kan du kasta skräpet: 

MISE ÅVC, Svinryggen, Hammarlandsvägen 817
Öppen: mån-fre 12-18, lör 10-15

MISEBILEN

Måndagar - Mariehamn och Jomala

16:00-16:30      Västra hamnen, södra parkeringen vid Vikingterminalen
16:45-17:15      Lervik
17:30-18:00      Baltichallen, parkeringen
18:15-18:45      Stadshuset
19:00-19:30      S-market, norra parkeringen. Möckelö

Tisdagar - Mariehamn och Jomala

16:00-16:30      Österledens parkering, norr om Select
16:45-17:15      Strandnäs skola, parkeringen nedanför St. Mårtensgården
17:30-18:00      Kalmarnäs, Österkulla daghems parkering
18:15-18:45      Vikingahallen, Hantverkargränd/Williams Buss
19:00-19:30      Maxinge, södra parkeringen

MISEBILEN I GLESBYGD OCH SKÄRGÅRD

Lumparland, Klemetsby
Första torsdagen i månaden kl. 16.00-18.00

Kökar, Karlby brandstation
Andra torsdagen i månaden kl. 13.00-14.30

Hammarland, Kattby (fd vägstation)
Tredje torsdagen i månaden 16:00-18:00

Sottunga, vid affären
Fjärde torsdagen i månaden kl. 14-15:45 (Obs! Ny tid.)

Om skräpet är väl sorterat kan du också slänga det i din kommuns återvinningsstation eller i din egen sortering/brännbara.