Stephan Toivonen

Sex snabba med Stephan Toivonen

Stephan Toivonen (nummer 3) ställer upp för listan "Alternativ för Åland".

Hur ska du uppmuntra folk att åka mer kollektivt och flyga mindre?

Det är nog tyvärr ett väldigt problem i ett litet och utspritt samhälle. Jag har ju själv försökt ta bussen från centrum till Sjukhuset och konstaterat att man går lika snabbt. Men kanske autonoma elbilar kan fungera i framtiden? När det gäller flyg, så är det lite samma sak. Jag bor ju halvtid i Portugal och det är nog inget alternativ att ta tåget genom Europa, tyvärr.

Kommer du att arbeta för att statens pensionsfond inte ska innehålla ohållbara bolag?

Som ekonom, så vill jag betona att det främsta syftet med fonerna är att avkastningen skall vara så bra som möjligt, men däremot behöver ju en pensionsfond inte överhuvudtaget ÄGA aktier. De kan lika bra äga s.k. passiva indexfonder (s.k. ETF-fonder) , med lägre omkostnader och därigenom högre avkastning. Dessutom placerar man då inte pengarna i bolag, så man slipper hela diskussionen i var pengarna placeras. Jag kommer att ta upp denna fråga lokalt inom kort.

Hur ska du arbeta för en hållbar livsmedelsproduktion?

Min del som miljö- och naturvän så är självklart att vi skall ha en så hållbar produktion som möjligt, men främst med beaktande av näringsvärdet i maten, men också produktionens inverkan på naturen och djurhållningen.

Vilka frågor kommer du att driva för Östersjön i riksdagen?

Det är en bra fråga. Jag har ju sett hur exempelvis Slemmern har blivit betydligt bättre än hur den var för femtio år sedan, men ännu finns mycket att göra. Och här tror jag det finns en politisk enighet. Tyvärr har miljörörelsen under de senaste decennierna ändrat fokus till en klimatrörelse, som jag inte till alla delar kan hålla med om. Vi kan påverka miljön, men jag är mycket tveksam till att vi kan påverka klimatet.

Vad har du för politik för ökat välmående?

Det är en stor och viktig fråga. När det gäller ungdomen, så skall vi inte negligera de grundläggande faktorerna som god sömn och en näringsriktig mat, som faktiskt påverkar den psykiska hälsan mycket mer än man tror för växande individer. En annan sak, som påverkar välmåendet är naturligtvis ekonomin. Man har testat basinkomst på fastlandet, men för min del är jag mer intresserad av negativ inkomstskatt, som gör att det ändå hela tiden lönar sig att få lite högre inkomster, även om systemet kan fungera som en stötdämpare när inkomsterna av olika orsaker minskar. Att höja pensionerna i enlighet med löneindex skulle också öka välmåendet för pensionärerna.

Vilken skatt på konsumtion skulle du sänka och höja för miljöns skull?

Jag föredrar sänkningar som en positiv morot. Och då kunde man sänka matmomsen på grönsaker och fisk. Alltså råvarorna, inte på halvfabrikat.