Mats Löfström

Sex snabba med Mats Löfström

Mats Löfström (nummer 4) ställer upp för listan "För Åland" stödd av Moderat Samling, Liberalerna och Centern. 

Hur ska du uppmuntra folk att åka mer kollektivt och flyga mindre?

Jag uppmuntrar hela tiden folk att åka mer kollektivt och flyga mindre. Jag försöker själv också föregå med gott exempel. Från riksdagens perspektiv är det viktigt att stöda kollektivtrafik ekonomiskt, samt också den digitala utvecklingen som gör att man bland annat kunde samåka mer. Framförallt på små orter, där det inte finns kollektivtrafik, kunde samåkning leda till minskade utsläpp. Jag kommer fortsätta uppmuntra folk till att använda kollektivtrafik och att flyga mindre.

Kommer du att arbeta för att statens pensionsfond inte ska innehålla ohållbara bolag?

Ja, och Statens pensionsfond har redan en etisk policy där man beaktar hållbarhetsprinciper. Men jag är redo att granska saken och se till att principerna också hålls i praktiken.

Hur ska du arbeta för en hållbar livsmedelsproduktion?

Livsmedelsproduktion är en utsläppskälla. Samtidigt behövs livsmedel för att sätta mat på bordet. Mycket kan göras för att minska utsläpp ytterligare och där måste man jobba lokalt gård för gård samt med regional planering. Jag stöder lokalt odlande och lokal djuruppfödning eftersom det är bättre att äta mat från Åland, än längt bortifrån. Detta gäller inte bara för klimatet, utan också gällande djurskötsel samt användning av antibiotika som är ett stort problem i djuruppfödning på många andra platser i världen och något som WHO listar som ett av de stora hoten mot mänsklighetens hälsa.

Vilka frågor kommer du att driva för Östersjön i riksdagen?

Jag har aktivt drivit på för att stöda uppbyggnaden av reningsverk som minskar på de stora punktutsläppen från samhällen. Blickarna bör nu mer riktas på stora djurfarmer i såväl Ryssland, Vitryssland och Polen där minskandet av punktutsläpp får stor effekt. Jag har aktivt drivit på för att få bort dumpandet av toalettavfall i Östersjön samt att övriga utsläpp minskar. Jag är för ett förbud av open-loop svavelputsare som idag pumpar ut svavel och lut i Östersjön på ett oförsvarbart sätt. Det gynnar inte Östersjön att få bort svavlet från utsläppen om samma svavel pumpas ner i havet i stället.

Vad har du för politik för ökat välmående?

Det är viktigt att ha ett samhälle som uppmuntrar till människors välbefinnande och ser till att människor i behov av hjälp får den. Ökat välmående innebär mindre sjukdomar och bättre (mental) hälsa, vilket är viktigt för hela samhället. Därför är det viktigt att slå vakt om grundtryggheten, tillgänglig sjukvård för alla samt mer resurser till att minska pyskisk ohälsa i samhället.

Vilken skatt på konsumtion skulle du sänka och höja för miljöns skull?

Jag är öppen för en punktskatt på onödiga plastprodukter, för att få bort sådana. Jag vill se sänkt skatt på utsläppsfria bilar samt på el som privatpersoner kan sälja ut på elnätet, från exempelvis solpaneler.