Johan Ehn

Sex snabba med Johan Ehn

Johan Ehn (nummer 5) ställer upp på listan ”För Åland” stödd av Moderat Samling, Liberalerna och Centern. 

Hur ska du uppmuntra folk att åka mer kollektivt och flyga mindre?

Det absolut viktigaste är att det ska vara enkelt och smidigt att ta sig fram med kollektiva färdmedel, då väljer man också att åka kollektivt. Vidare behövs ökade kunskaper om vilka konsekvenser vårt agerande i vardagen får för miljön. Jag tror inte på en särskild flygskatt, däremot ser jag möjligheter i att skatteväxla från beskattning av förvärvsinkomster till ökad beskattning av fossila drivmedel.

Kommer du att arbeta för att statens pensionsfond inte ska innehålla ohållbara bolag?

Jag tycker det är naturligt att vi i det sparande vi gör för kommande pensioner ser till att ha ett tänkande som är hållbart såväl i avkastning som i övrigt.

Hur ska du arbeta för en hållbar livsmedelsproduktion?

Vi måste favorisera miljövänliga metoder och råvaror som kriterier för offentliga upphandlingar, såväl som innovationer som minskar utsläppen.

Vilka frågor kommer du att driva för Östersjön i riksdagen?

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är samarbete. HELCOM är en viktig samarbetspart. Att tillsammans här hemma och i samarbete östersjöländerna emellan hitta åtgärder som kraftigt minskar övergödningen, i synnerhet då åtgärder som binder fosfor i marken, är specifika frågor som jag kommer att driva.

Vad har du för politik för ökat välmående?

För mig handlar välmående om att alla individer har en vardag där man bl.a. har en god hälsa, ett säkert dagligt uppehälle samt ett samhälle som bejakar rätten att vara den man är. För detta behövs:

  • en reform av produktionen av hälsovårdstjänster så att vi har råd och möjlighet också i framtiden att använda de möjligheter som vetenskapen erbjuder
  • reformera arbetsmarknaden och skattesystemen för att öka viljan och möjligheten att anställa och alltid gör det lönsamt att arbeta
  • att i alla sammanhang stå upp för allas rätt att vara sig själv utan att hotas eller diskrimineras

Vilken skatt på konsumtion skulle du sänka och höja för miljöns skull?

Jag vill inte sänka skatten på konsumtion utan på beskattning av förvärvsinkomst. Jag kan tänka mig att höja skatten på klimatbelastande bränslen.