Jessy Eckerman

Sex snabba med Jessy Eckerman

Jessy Eckerman (nummer 6) ställer upp för Ålands socialdemokrater.

Hur ska du uppmuntra folk att åka mer kollektivt och flyga mindre?

För att nå mål som minskat flygberoende måste man satsa på ekonomiska styrmedel under en övergångsperiod, man måste satsa på hållbar infrastruktur. Tågtrafiken bör utvecklas och byggas ut mer omfattande i landet så man inte behöver använda sig av inrikesflyg i samma utsträckning. En omställning är nödvändig, behöver vi verkligen resa så mycket som vi gör, kan vi lära oss slappna av på närmare håll? Jobba mera hemifrån? Anamma en möteskultur som inte kräver fysiska resor?

Kommer du att arbeta för att statens pensionsfond inte ska innehålla ohållbara bolag?

Ja det är självklart, jag kommer att jobba för att Finland skall investera hållbart. Både inom sociala, miljömässiga och ekonomiska sektorer. Det är inte hållbart att investera där merkostnadena syns någon annanstans i samhället, ofta inom det sociala, hälso- och sjukvården och negativ miljöpåverkan.

Hur ska du arbeta för en hållbar livsmedelsproduktion?

Att samtliga förpackningar, även livsmedelsförpackningar skall märkas för källsortering. Klimatmärkning, en tydlig och oberoende märkning av livsmedlets klimatpåverkan. Kostens klimatpåverkan är betydande, det vi äter står för 20–25 procent av de globala växthusgasutsläppen. Lägre moms på klimatsmart mat. En högre moms på viss mat kan vara en bra idé men drabbar de som är fattigast. Om man sänker momsen på nyttig mat skulle det innebära en minskning av de s.k. livsstilssjukdomarna. För mig är det viktigt att agera utan att öka samhällsklyftorna, det räcker det alltså inte bara med att göra ohälsosam mat dyrare.

Vilka frågor kommer du att driva för Östersjön i riksdagen?

Utsläppen måste minskas, ett rent Östersjön är förutsättningen för hela vår existens och välmående. Vi måste tillsammans jobba för att stoppa tillflödet av näringsämnen och andra skadliga ämnen. Miljömärkning av läkemedel, statliga stöd till reningsverk där de gör stor nytta. Ingen kustnära förvaring av kärnavfall.

Vad har du för politik för ökat välmående?

Förebyggande åtgärder är långsiktigt hållbart. Man behöver satsa på tidiga insatser inom barnomsorg och skolornas resurser. Genom ett tidigt ingripande kan man mest effektivt hindra att problem växer och hopar sig i framtiden. Lågtröskeltjänster är något jag förespråkar i största allmänhet. Inom arbetsmarknadspolitiken kommer jag jobba för arbetstagarnas rätt att organisera sig, sluta kollektivavtal och påverka lagar som styr arbetslivet. Mer flexibilitet inom de offentliga stödåtgärderna behövs. Socialpolitiken bör ta olika familjekonstellationer i beaktande. Ett utvecklat försörjningssystem där en väldefinerad basinkomst kompletterar och ger ökad livskvalitet och trygghet för vissa utsatta grupper är en intressant tanke.

Vilken skatt på konsumtion skulle du sänka och höja för miljöns skull?

Momsen utvecklas till en skatteform för hållbar utveckling, som styr till mer hållbar konsumtion och produktion. Lägre skattesatser kan man tillämpa bland annat för tjänster inom cirkulär ekonomi och hållbart producerade livsmedel. Det räcker som sagt inte att bara göra ohälsosam och mat med hög klimatpåverkan dyrare.