Remisser och utlåtanden

En viktig del i föreningens samhällspåverkan är att skriva utlåtanden och remisser på myndigheters olika förslag. Det kan handla om ny lagstiftning, strategier, besvär eller principdokument som vi kommenterar. Det kan också handla om skrivelser som vi skickar på eget initiativ. Alla de senaste dokumenten finns i bilaga nedan i kronologisk ordning (äldst nedan). För ärenden gällande kampanjen för en hållbar skärgårdstrafik, vänligen gå in på denna sida istället

Är du en hejare på att skriva lite mer officiella texter? Tveka inte att höra av dig till info@natur.ax. Vi har alltid något kul på gång!

Foto: Marcus Boman