Nätverket bärkraft.ax

Åland har blivit känt för sin unika hållbarhetssatsning "bärkraft". Ålands Natur & Miljö deltar aktivt i nätverket bärkraft.ax, som är öppet för alla som vill engagera sig för att göra Åland till ett hållbart samhälle. I nätverket deltar privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter, som alla jobbar med samma vision ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på Fredens öar”.

För att göra visionen mer konkret har nätverket tillsammans jobbat fram en utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland som släpptes 2016. Agendan innehåller sju strategiska utvecklingsmål som ska uppnås till år 2030 så att Åland kan bli hållbart år 2051, så som lagtinget och landskapsregeringen beslutat. Nätverket bärkraft.ax är navet för samordningen av arbetet med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan, och träffas årligen under "Forum för Samhällsutveckling" i maj/juni.

Läs mer om nätverket här.

Vi mobiliserar gräsrötterna

Ålands Natur & Miljö ser det som sin uppgift att mobilisera gräsrötterna i arbetet med hållbar utveckling. Det innebär att vi vill ge alla möjligheter att engagera sig på ett enkelt sätt, lära sig mera och göra de rätta valen i sin egen vardag. Det här gör vi bl.a. genom att erbjuda kurser i hållbar utveckling och fokusera på medveten konsumtion. Fast egentligen är ju allt som vi gör i föreningen en strävan mot en hållbar utveckling.

Vi växlar upp arbetet

Vad innebär detta ambitiösa hållbarhetsarbete för en rörelse som Ålands Natur & Miljö? Jo, att vara ännu ambitiösare! Läs mer om processen med vårt hållbarhetsprogram Åland 2030 för fulla segel - De fem farlederna för hållbarhet.