Johannas hembakta

Johannas hembakta är ett café i Stalldalen på norra Åland - och ligger i anslutning till hantverks-, surdegs- och stenugnsbageriet med samma namn.

 

Hållbarhetspolicy

Johannas hembakta är ett litet, äkta stenugnsbageri i Stalldalen på norra Åland. Här bakas bröd, bullar och kakor med äkta råvara och mycket känsla. Utgångspunkten för arbetet är ett samspel mellan huvud, hand och hjärta. Huvudet beskriver en känsla för brödet, där ständig produktutveckling pågår för att få fram ett bröd som vi med stolthet kan sälja till våra kunder. Handen beskriver en känsla för mathantverket och handen som förs mot munnen för att pröva och smaka på bröden. Hjärtat beskriver en passion, en känsla för bakandet och företagandet. Våra långsiktiga visioner kretsar kring närhet. Egenskapen som beskriver oss är mod och vår möjlighet att lyckas med visionerna möjliggörs eftersom arbetet genomsyras av glädje. Nedan beskrivs våra centrala områden närmare:

Närhet till kunden - Att sälja våra produkter direkt till konsumenten

I dagsläget säljer vi våra produkter med väldigt få mellanhänder, vilket betyder att vi alltid kan garantera kvalitet och färskhet. Vi värdesätter de existerande lokala samarbetena som i dagsläget ger oss förutsättningarna för hela vår verksamhet. I framtiden hoppas vi att vi kan sälja majoriteten av våra bröd och bakverk direkt från vårt bageri. Att ge en kund ett nybakat bröd direkt i en papperskasse, utan plast, etiketter eller annat som skalar av det genuina, är en unik känsla. Kunden får med alla sina sinnen uppleva vad ett hembageri är. Personalen får ta del av historier, som varifrån kunderna kommer och hur de har hittat till Johannas Hembakta. Det är en närhet som vi anser att är värd att arbeta för.

Närhet till råvaror – Att köpa och odla

Johannas Hembakta står för hög kvalitet. För oss innebär det inte bara att slutprodukten, brödet eller bakverket, är av hög kvalitet. Det innebär också att vi känner till alla råvaror som används i bakningen. Genom att använda oss av lokala produkter får vi möjlighet att bekanta oss med livsmedelsproducenter och deras råvaror. En del av varorna som används köps direkt från producenterna. De ekologiska, lokalproducerade produkterna prioriteras. Verksamheten i bageriet sker utgående från naturens förutsättningar de olika säsongerna. Om 5 år är vårt mål att själv odla hälften av alla grönsaker och örter som vi använder.

Mod – Våga tänka annorlunda

Att sträva efter att vara hållbar i hela verksamheten kräver mod. Mod att säga att vi inte kan erbjuda allt, för att istället kunna stå för det vi faktiskt erbjuder. Mod att tänka i nya banor för att våga pröva på det som inte ännu är gjort. Mod att välja en väg och hålla sig till den. Vi producerat ett lokalproducerat hantverk i form av bröd och bakverk. Vi gör vårt yttersta för att ramarna för denna produktion ska vara desamma som ramarna för hållbar utveckling. Genom varje aktivt val vi gör väljer vi också bort något annat. Vi skapar en lantlig och hemtrevlig miljö för våra kunder, där kunden kan försäkra sig att allt är gjort med huvud, hand och hjärta i åtanke. De som väljer oss vet att vi känner oss själva, vilket innebär att vi hellre gör ett fåtal saker med själ och djup istället för att skapa en verksamhet som vi inte kan stå för i alla lägen.

Glädje – För hantverket, i mötena med varandra och med kunden

Det mångsidiga arbetet i ett bageri gör att allt som skapas hos oss bakas med glädje. Alla i personalen har eget ansvar för vårt småskaliga mathantverk och att ta hand om våra kunder. För att det ska ske genomsyras vårt samarbete av kommunikation och tillit. Hos oss kan kunden alltid till exempel få information om hur brödet bakas och vad det innehåller.

Vi är stolta när kunder kommer till vårt bageri. De har då möjlighet att uppleva en omgivning där både social och miljömässig hållbarhet beaktas, från brödet som bakas på ekologiskt och åländskt mjöl till väggarna som är målade med äggoljetempra och grönområdet som gränsar till utserveringen. Ett besök på Johannas hembakta är en upplevelse!

 

Johannas hembakta är sedan 15.10.2018 hållbarhetscertifierat enligt Green Key.

http://www.johannashembakta.ax/