Arbetet med en utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland går framåt

Ålands Natur & Miljö deltar aktivt i nätverket bärkraft.ax, som är öppet för alla som vill engagera sig för att göra Åland till ett hållbart samhälle. I nätverket deltar privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter, som alla jobbar med samma vision ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på Fredens öar”.

För att göra visionen mer konkret har nätverket tillsammans jobbat fram en utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Agendan innehåller sju strategiska utvecklingsmål som ska uppnås till år 2030 så att Åland kan bli hållbart år 2051, så som lagtinget och landskapsregeringen beslutat.

Läs mer om nätverket här.

Vi mobiliserar gräsrötterna

Ålands Natur & Miljö ser det som sin uppgift att mobilisera gräsrötterna i arbetet med hållbar utveckling. Det innebär att vi vill ge alla möjligheter att engagera sig på ett enkelt sätt, lära sig mera och göra de rätta valen i sin egen vardag. Det här gör vi bl.a. genom att erbjuda kurser i hållbar utveckling och fokusera på medveten konsumtion. Fast egentligen är ju allt som vi gör i föreningen en strävan mot en hållbar utveckling.

Vill du också engagera dig? Ta kontakt med Simon på kansliet, simon@natur.ax som är vår representant i medaktörsnätverket. Det finns också ett utvecklings- och hållbarhetsråd, i vilket föreningen representeras av Petra Granholm, petra@natur.ax.

Vi växlar upp arbetet

Vad innebär det för en rörelse som Ålands Natur & Miljö att delta i det åländska hållbarhetsarbetet? Läs mer om processen med vårt program Åland 2030 för fulla segel - De fem farlederna för hållbarhet.