Advisory Board 2017-2018

Ålands utvecklings- och hållbarhetsagendan släpptes 2016 efter beslutet att Åland senast år 2051 ska vara hållbart. Vad innebär detta för en organisation som Ålands Natur & Miljö? Föreningen tillsatte under hösten 2017 en Advisory Board (rådgivande styrelse), en grupp framträdande åländska nyckelpersoner från flera samhällssektorer, med ansvaret att lägga fram ett förslag till program för föreningens samhällspåverkan.

Hållbarhetsutmaningarna ställer stora krav på oss människor. Problemlösning på stor skala kräver kräver breda diskussioner där flera perspektiv kan träffa varandra och möta olika perspektiv. Ålands Natur & Miljös Advisory Board tillsattes i augusti 2017 av styrelsen och bestod av åländska hållbarhetsexperter med olika bakgrund. Ansvaret var att konkretisera Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda genom att framta ett principdokument för föreningens samhällspåverkan fram till 2030.

Advisory board leddes av Sofie Dahlsten med Gunnar Westling som viceordförande. Simon Holmström var sekreterare och föredragande.

Sofie Dahlsten (ordförande), Miljöingenjör
Gunnar Westling (viceordförande), Diplomingenjör
Simon Holmström (sekreterare), MSc Miljöpsykologi
Danne Sundman, Företagare
Annette Larson, Miljö- och vindkraftskunnig
Soile Wartiainen, Ekologisk entreprenör och rådgivare
Paula Linderbäck, Teknologie Doktor
Inkeri Ahonen, Fil.dr. systematisk-ekologisk botanik
Nils-Erik Eklund, Företagare/projektledare
Johan Mörn, Skogsbruksingenjör
Johanna Hagström, Landskapsarkitekt
Jonas Holmström, Webbmaster

Advisory Board hade protokollförda möten var tredje vecka. Med den breda sammansättningen säkerställdes att hållbarhetsarbetet kan komma in i en ny fas.

Advisory Board presenterade sitt förslag till vårmötet i april 2018. Den 12 juni 2018 fastslog styrelsen programmet.

Läs mer om Åland 2030 här.

Lär känna medlemmarna genom att ladda ner broschyren nedan.

Den första Advisory Board upplöstes efter att programmets fastställdes. Läs mer om den nya Advisory Board samt förnyat uppdrag här.