Åland 2030 för fulla segel

Ålands Natur & Miljö har länge tagit en ansvarsfull roll i den åländska samhällsutvecklingen. Föreningen har varit en pådrivande kraft till att Åland tar viktiga steg i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Men vi inser att det inte är nog – för att få en starkare samhällsröst behöver vi ta fram ett program för samhällspåverkan. Vi kallar den Åland 2030 för fulla segel.

Vadå hållbart?

Efter att Ålands lagting och landskapsregering tog beslutet att Åland ska vara hållbart senast år 2051 har folkrörelsen Ålands Natur & Miljö varit starkt involverade i arbetet för att ta fram och förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan. Den stakar ut en väg för att ta Åland till hållbarhet. Men vad nu? Vad tycker egentligen föreningens medlemmar i frågor som energiförsörjning, vattenskydd eller framtidens transportlösningar? Var vill vi att Åland ska vara år 2030 mer specifikt?  

För att svara på den frågan tillsattes en Advisory Board (rådgivande styrelse) hösten 2017 med en grupp framträdande åländska nyckelpersoner från flera samhällssektorer. Resultatet som presenterades för vårmötet 2018 är programmet ”Åland 2030 för fulla segel – De fem farlederna mot hållbarhet”. Det är ett program som kommer att bli föreningens principdokument för hela området samhällspåverkan. Mer information om föreningens Advisory Board finns här.

De fem farlederna

Programmet målar först upp hur det hållbara samhället ska se ut år 2051. Visionen om det hållbara samhället är femdelad genom det vi kallar de fem farlederna, inom vilka vi ska navigera på vår gemensamma hållbarhetsresa. Dessa representerar Ålands fem nyckelomställningar. Vi ruttplanerar genom att sätta strategiska målsättningar för vart vi ska ha kommit till år 2030 och de fem farlederna visar hur vi behöver navigera för att inte gå på grund. Vi ger också en lotsning till hela det åländska samhället med olika åtgärdsförslag för att nå målsättningarna.

 

Vill du ladda ned vårt program i olika format så klicka på bilagorna nedan.