Verksamhet 2021

Vad föreningen ska göra beslutas av medlemmarna på höstmötet. Som grund har vi vår vision: De fem farlederna - Åland 2030. Vi delar upp vår verksamhet i tre ben; naturglädje, samhällspåverkan och folkbildning. Fokusområden för verksamhetsåret 2021 är biologisk mångfald, Östersjön i balans och hållbar konsumtion.

Här hittar du verksamhetsplanen för 2021.