Verksamhet 2019

Foto: Marcus Boman

Vad föreningen ska göra beslutas av medlemmarna på höstmötet. Här hittar du verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen för 2019. Vi delar upp vår verksamhet i tre ben; naturglädje, samhällspåverkan och folkbildning. Halvårsvis upprättas aktivitetsplaner som specificerar verksamhetsberättelsen. Utöver detta bedriver vi också projekt, som finns beskrivna på andra delar av hemsidan. Verksamhetsberättelserna inkommer på sidan då de är bekräftade av respektive vårmöte.