Verksamhet 2015-2018

Här hittar du verksamhetsplanen för i år, 2018. Där delar vi upp vår verksamhet i tre områden; naturglädje, samhällspåverkan och folkbildning. Verksamhetsberättelserna inkommer på sidan då de är bekräftade av respektive vårmöte.