Protokoll från styrelse- och medlemsmöten 2020

Här lägger vi upp protokollen från 2020 vart efter de blivit justerade för att du som medlem ska kunna ta del av vad som diskuteras i styrelsen. Har du ett ärende du vill ta upp? Ta kontakt med verksamhetsledare Tove Fagerström på tove@natur.ax eller ordförande Maria Törnqvist på maria@natur.ax