Protokoll från styrelse- och medlemsmöten 2019

Styrelse- och medlemsmötesprotokoll hamnar upp på denna sida när de har blivit justerade. Efterfrågas bilagor finns de för påseende på föreningslokalen eller på mejl vid begäran av kansliledare.

 

Foto: Marcus Boman