Policy för folkbildning

Ett av föreningens tre verksamhetsben är folkbildning. Med det avses att höja kunskapsnivån inom hållbar utveckling så att fler kan fatta välinformerade beslut i sin vardag. I folkbildningspolicyn formulerar föreningen sina målsättningar med folkbildningsarbetet och på vilka sätt verksamheten ska bedrivas.