Hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy är ryggraden för vår verksamhet och alla andra policyer och riktlinjer. Vi har den eftersom vi vill leva som vi lär. Därför arbetar vi aktivt med hållbarhet i hela vår verksamhet.

Vår hållbarhetspolicy innehåller delarna:

  1. Välmående medlemmar och personal
  2. Smarta evenemang, representation och inköp
  3. Den gröna föreningslokalen
  4. Klimatsmarta resor
  5. Integration och jämställdhet

Vill du ta delar av policyn till din organisation, så är du fri att göra det. Hör gärna av dig om du har frågor. 

Ladda ner policyn genom att klicka på bilagan nedan.