Medlemmar berättar

Vad får man ut av att vara med i Ålands Natur & Miljö? Varför väljer man att vara medlem? Här berättar några av våra medlemmar vad de får ut av sitt medlemskap! Gemenskap med andra som har samma intresse som en själv verkar till exempel vara avgörande för många. Välkommen med du också!