Vill du göra vår natur great again?

Publicerad 21 augusti 2018

Ålands Natur & Miljö kavlar upp ärmarna i det åländska hållbarhetsarbetet. Nu söker vi en talesperson för naturfrågor. Är du denna? Eller känner du någon sådan?

Som talesperson för naturfrågor kommer du att ingå i implementeringsgruppen för naturfrågor inom nätverket bärkraft.ax. Nätverket består av flera organisationer med syfte att förverkliga Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. I nätverket finns en implementeringsgrupp per de alla sju strategiska utvecklingsmål. Vi söker en representant som kan ingå i det för utvecklingsmål 4 (Ekosystem i balans och biologisk mångfald). Möten med gruppen beräknas ske var 6-7:e vecka med start i slutet av september 2018. Arvodering för uppdraget som talesperson kan komma på fråga om det kolliderar med annat arbete och innebär stora arbetsinsatser också utöver att ingå i gruppen.

För fulla segel

Ålands Natur & Miljö lanserade i somras ett starkt hållbarhetsprogram där föreningen anger sina åsikter. Denna går under namnet Åland 2030 För fulla segel. Föreningens åsikter vad gäller naturfrågor finns i farled nummer 1 (Vi slår vakt om naturens resurser och möjligheter). Våra mål för 2030 är att betes- och slåttermarkerna utökas, att skogsavverkningen ökas med en återbeskogning, att alla åkrars mullhalt klassas som hög och att alla viktiga livsformer är bevarade.

Vem är du?

Du är en medlem i föreningen som håller med i våra målsättningar i naturfrågor. Du är kunnig och vågar säga vad du tycker. Det viktigaste är att det finns ett engagemang för att driva samhället framåt.

Om oss

Ålands Natur & Miljö baserar sina ställningstaganden på vetenskaplig forskning samt på väl underbyggda etiska synpunkter. Föreningen är därmed partipolitiskt obunden och accepterar inte att finansiärer styr ställningstagande eller verksamhetens utformning. Föreningen är ett forum som kanaliserar folks engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och sporrar till gemensamma aktioner i samhället. Gemenskapen möjliggör medlemmarnas personliga utveckling och skapar ett kunskapsutbyte dem emellan. Ålands Natur & Miljö ska utgöra en stark aktör i arbetet med att utveckla det åländska samhället i en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning. Föreningen bevakar miljöintressen i den åländska politiken proaktivt genom att delta i debatter och höranden, skriva insändare och närvara på sociala medier. Ålands Natur & Miljö bejakar också ålänningarnas natur- och miljöintresse genom vandringar och andra aktiviteter ute i naturen.

Hör av dig

För att anmäla ditt intresse, eller tipsa om en kunnig person, hör av dig till kansliledare Simon Holmström på simon@natur.ax eller 0457 34 28 214.

Etiketter: Natur, Samhällspåverkan, talesperson, Åland 2030 för fulla segel