Vi vill skydda hotade ålgräsängar

Publicerad 20 december 2018

I och med upphandlingen av den första kortruttsfärjan för sträckan Svinö-Gripö meddelar landskapsregeringen en förändring av den farled som färjan ska trafikera. Eftersom den nya farleden riskerar att påverka rödlistade ålgräsängar negativt, riktar nu Ålands Natur & Miljö kritiska frågor till miljöbyrån. ”Det är ett ingrepp som inte borde tillåtas”, menar kansliledare Simon Holmström.

Trots flera besvär väljer landskapsregeringen att inte invänta på Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande, utan fortsätter detaljplaneringarna av kortrutten på västra Föglö. Den 21 november offentliggjordes upphandlingen för färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm för åren 2022–2037.

I en bilaga till upphandlingen finns en karta som visar att farleden ska gå söder om Skötskär. Det är en dragning som inte tagits upp i miljökonsekvensbedömningen (MKB) på grund av de täta bestånden av de rödlistade ålgräsängarna.

Ålgräsängar är ett speciellt bottenhabitat som är så viktigt för det marina ekosystemet att det betraktas som ”Nordens korallrev”. De skapar en god livsmiljö för flera ryggradslösa djur samt fiskar och är en uppfödningsmiljö för flera arter. Dessutom är det en födokälla för sjöfåglar samt en viktig bindare av koldioxid. Biotopen är rödlistad enligt HELCOM och rikets Miljöministerium.

Även om miljöbyrån tidigare riktat kritik mot MKB:ns vatteninventering, framkommer det att ålgräsängarna har ett stort utbredningsområde söder om Skötskär – eventuellt större än vad MKB:n visar.

Ålands Natur & Miljös kansliledare Simon Holmström menar att farledsjusteringen kommer att innebära ett ingrepp som inte borde tillåtas:

- Landskapsregeringen har dyrt och heligt lovat att minimera miljöpåverkan i alla steg i kortruttsprocessen. Nu visar de prov på att så inte är fallet. Att utan offentlig diskussion göra en ny farledsdragning efter MKB:n har fastställts är att mörka kommande ingrepp i vårt redan känsliga hav.

Föreningen har idag sänt in en sjusidig skrivelse till landskapsregeringens miljöbyrå och kräver snabbt svar på hur de betraktar den nya farledsjusteringen.

 

Foto: Flygfoto Åland

Etiketter: Skrivelse, miljöbyrån, landskapsregeringen, Skötskär, ålgräsängar, Samhällspåverkan, snabbrutt, Kortrutt