Vi lanserar "Åland 2030 för fulla segel"

Publicerad 13 juni 2018

Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda räcker inte. Det är budskapet från Ålands Natur & Miljö när de på den fjärde upplagan av Forum för Samhällsutveckling lanserade sitt program ”Åland 2030 för fulla segel”. Programmet anger 18 konkreta målsättningar för var Åland ska vara år 2030 med flera åtgärdsförslag.

Efter att Ålands lagting och landskapsregering 2014 tog beslutet att Åland ska vara hållbart senast år 2051 har folkrörelsen Ålands Natur & Miljö varit starkt involverade i arbetet för att ta fram och förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan. Nu tar föreningen ett steg längre och lanserar programmet ”Åland 2030 för fulla segel – De fem farlederna för hållbarhet”. Programmet anger hur föreningen mer konkret vill se Åland utvecklas till just år 2030.

LÄS PROGRAMMET HÄR.

Advisory Board

Arbetet med programmet startades hösten 2017 av föreningens Advisory Board (rådgivande styrelse) som bestod av 12 framträdande åländska nyckelpersoner från flera samhällssektorer (läs mer här). Advisory Board presenterade sitt förslag på föreningens vårmöte i april och efter en öppen synpunktsprocess fastslog styrelsen programmet den 12 juni. Så här kommenterar Advisory Boards ordförande Sofie Dahlsten processen:

- Det här programmet skulle aldrig ha blivit av om det inte fanns ett sådant engagemang för hållbarhetsfrågor på Åland. Med det här drivet kan vi göra stor skillnad.

De fem farlederna

Programmet är uppdelat i fem så kallade farleder som anger teman för hållbarhetsresan (se bilaga). Nedan följer ett exempel på målsättning ur varje farled:

  1. Vi har tre gånger större arealer av betes- och slåttermarker än vid 2018.
  2. Vår elförsörjning och uppvärmning drivs av enbart förnyelsebara energikällor och vi exporterar el på årsbasis.
  3. Näringsläckage och läckage av andra skadliga ämnen till sötvattentäkter och Östersjön har upphört.
  4. Varukonsumtionen har sedan 2018 minskat med 30 % medan tjänstekonsumtionen har ökat i motsvarande grad.
  5. Det finns inga löneskillnader mellan kvinnor och män för likvärdigt arbete.

Genom att specificera visionen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda tror kansliledare Simon Holmström att föreningen kan åstadkomma stor påverkan.

- Tror vi att utvecklings- och hållbarhetsagendan är tillräcklig har vi fel. Vi behöver alla bryta ner den till konkreta insatser. Det här programmet är vårt sätt att göra det på.

Föreningens ordförande Anna Häger avslutar:

- Det här programmet är en milstolpe i åländskt hållbarhetsarbete. Den visar på tydliga delmål samt riktlinjer som hjälper oss att kryssa fram i farlederna och på så vis möjliggöra den kommande hållbarhetsresan.

Bekanta dig med programmet!

Programmets 18 målsättningar presenterades på Forum för Samhällsutveckling. LÄS DE 18 MÅLSÄTTNINGARNA HÄR.

De 50 åtgärderna i programmet lanserades på föreningens öppna hus den 27 juni. LÄS DE 50 ÅTGÄRDERNA HÄR.

LÄS HELA PROGRAMMET HÄR.

Läs mer här om arbetet med Åland 2030 för fulla segel.

Etiketter: Samhällspåverkan, Åland 2030, de fem farlederna