Vi lämnar besvär mot kortrutten

Publicerad 06 juli 2018

Den 31 maj fastställde landskapsregeringen den första vägplanens första etapp inom kortruttsprojektet. Det blev klart idag att Ålands Natur & Miljö besvärar sig över beslutet till HFD med stöd av Natur och Miljö. Man menar att beslutet ”överskrider lagens stipulationer om rimlig negativ miljöpåverkan” och därför bör återtas.

Medlemsstarka folkrörelsen Ålands Natur & Miljö har sedan hösten 2017 bedrivit kampanj för att landskapsregeringen ska hitta hållbara lösningar för skärgårdstrafiken. Trots flertalet skrivelser, alternativförslaget snabbrutten, snabbfilmen och ett medborgarinitiativ undertecknat av 2 004 personer beslöt sig landskapsregeringen för att starta förverkligandet av kortrutten. Den första etappen av vägplanen på västra Föglö som går från det planerade färjfästet på Mellanholm genom Gripö till brofästet på Degerösidan fastställdes den 31 maj 2018. Vägplanen har från ursprungsförslaget enbart förändrats till små delar efter kritiken.

- De förändringar som gjorts i vägplanen är att betrakta som kosmetika och överskuggas av de groteska ingrepp som aldrig kan återställa den omistliga Gripö-naturen, kommenterar Ålands Natur & Miljös kansliledare Simon Holmström.

Det blev klart idag att föreningen besvärar sig över beslutet till högsta förvaltningsdomstolen med en 22 sidor lång besvärsskrift och 10 bilagor. Man skriver i sin sammanfattning:

Enligt oss ändringssökande står den fastställda vägplanen i dess helhet i strid med den moderna naturvårdens grundläggande värderingar och syften som fastslår att naturen är en tillgång som skall skyddas och vårdas.

Dessutom menar man att landskapsregeringen felaktigt inte inväntat på att medborgarinitiativet avgjorts i lagtinget vilket ställer frågor om det demokratiska förfarandet.

Riksförbundet Natur och Miljö har också undertecknat besväret. Förbundet ger sitt fulla stöd till Ålands Natur & Miljös kampanj.

- Den unika skärgårdsnaturen berör hela vår medlemskår, säger verksamhetsledare Bernt Nordman. Beslutet om vägplanen är ett sorgligt exempel på att myndigheter inte alltid tar sitt ansvar för naturvården. Då måste medborgarsamhället rycka in.

Föreningarna erfar att också fem markägare kommer att anföra besvär mot beslutet. Behandling av beslutet hos HFD förväntas ta ungefär ett år i anspråk.

Läs besväret här.

Läs mer om kampanjen här.

Etiketter: Samhällspåverkan, Kortrutt, snabbrutt, Besvär, Vägplan, Västra Föglö, Etapp 1