Tack till alla 2004 undertecknare!

Publicerad 07 maj 2018

Måndagen den 7 maj överlämnades medborgarinitiativet för en hållbar skärgårdstrafik till lagtingsdirektören Susanne Eriksson av Ålands Natur & Miljös kampanjnätverk. De 2004 undertecknade uppmanar lagtinget att uppdra landskapsregeringen att ta fram hållbara alternativ till kortrutten. Initiativet har alltså kommit upp i så många giltiga namn att det kommer att tas upp för behandling i lagtinget.

Ålands Natur & Miljös kampanj för en hållbar skärgårdstrafik har pågått från hösten 2017 och syftar till att landskapsregeringens förslag på kortrutt i södra skärgården ska återtas till förmån för mer hållbara alternativ. Kampanjen har menat att kortrutten innebär alltför stora ingrepp med alltför mycket pengar för så små vinster. Kampanjnätverket har därför tagit fram en alternativutredning – ”snabbrutten”, lanserat en ”snabbfilm”, skrivit utlåtanden och koordinerat medborgarinitiativet för en hållbar skärgårdstrafik.

Medborgarinitiativet syftar till att lagtinget uppmanas att uppdra landskapsregeringen att ta fram andra förslag för en hållbar skärgårdstrafik som går i linje med de fyra hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings-och hållbarhetsagenda. Snabbrutten ger ett exempel på att det finns mer hållbara förslag, menar initiativtagarna.

Initiativet startades den 8 januari med ombuden Simon Holmström och Isabel Kvarnfors. Under de fyra insamlingsmånaderna har ca 30 privatpersoner samlat in namn samtidigt som föreningen har haft diskussionstillfällen i alla sex skärgårdskommuner. Totalt samlades 2004 namn in, varav 1888 var röstberättigade i det senaste lagtingsvalet. 

Simon Holmström, första ombud och föreningens kansliledare, kommenterar:

- Nu får lagtingsledamöterna en chans att säga vad de egentligen tycker om kortrutten - är verkligen 40 miljoner euro motiverat mot bakgrund av de natur- och kulturmiljöingrepp som planeras på Föglö?

Rapportering i media:
Nya Åland
Ålands Radio

Bilden är taget vid diskussionstillfället i Sottunga under vårvintern 2018.

Etiketter: Agendan, Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda, Samhällspåverkan, Bärkraft, snabbrutt, Kortrutt