Ta hand om dig själv och andra - förebygg smittspridning

Publicerad 13 mars 2020

För att minska riskerna för spridning av COVID-19 ställer Ålands Natur och Miljö in vårt deltagande i större evenemang tills annat rekommenderas.

Under kommande månader är det viktigt att vi lyssnar på instruktioner från våra samhällsledare och experter. Trots att det ännu inte finns några bekräftade fall på Åland så behöver vi förebygga spridningen, exempelvis genom att undvika större folksamlingar. Känner du dig krasslig, håll dig hemma i några dagar. Om vi följer anvisningarna som ges hinner hälsovården fånga upp smittade innan de sprider sjukdomen vidare.

Vi vill inte uppmuntra till panik eller rädsla, men kom ihåg att:

- Tvätta händerna

- Undvik stora folksamlingar

- Res inte utomlands

- Jobba hemifrån när möjlighet ges

- Erbjud att hjälpa människor i riskgrupper (med t.ex. shopping eller ärenden)

- Naturen har rum för oss alla när vi inte vill sitta inlåsta i våra bostäder

Så ge dig själv tid för reflektion och andrum istället. Läs böcker, lyssna på podcasts, prata med vänner och familj, upptäck Ålands vandringsleder, besök natursköna platser och kom ihåg att ta hand om dig själv och andra.

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

Etiketter: Samhällspåverkan, COVID-19, Hållbarhet, social hållbarhet