Städa Åland fick 10 000 euro i stöd från Ålandsbankens Östersjöprojekt

Publicerad 15 mars 2019

Ålands Natur & Miljös projekt Städa Åland fick i måndags ta emot ett stöd på 10 000 euro från Ålandsbankens Östersjöprojekt.

-Vi är otroligt glada, stödet gör det möjligt för oss att få till det lilla extra, som effektiv kommunikation av kvalitet samt utveckling av digitala lösningar. Det är en utmaning idag att nå ut till så många som möjligt i det digitala bruset, säger Sofia Enholm, projektledare för Städa Åland

Syftet med projektet är att både uppmärksamma och jobba förebyggande mot nedskräpning genom informationskampanjer och skolbesök, men också genom att anordna och uppmana till städevenemang. Under maj månad kommer fokus att ligga på marint skräp och strandstädning och under hösten på skräpet på land.

-Vi vill att så många som möjligt under maj månad ska ge sig ut och städa stränder och kustremsor över hela Åland och sen rapportera in till oss hur mycket som plockats, så vi sen kan visa hur mycket vi städat upp, säger Sofia

Inspiration till konceptet kommer från den finska organisationen Håll Skärgården Ren r.f. och deras projekt “Snygg Beach”. Detta är första året som Ålands Natur & Miljö arbetar med nedskräpning i den här omfattningen, men ordnade 2018 ett strandstädniningsevenemang i maj inom ramen för Nordic Coastal Clean Up Day.

-Vi märkte då att det finns ett stort intresse från allmänheten att jobba mot nedskräpning, därför ville vi göra det till ett större projekt. Men då krävs resurser, och stödet från Östersjöprojektet hjälper oss att förverkliga våra idéer.

Städa Åland har en egen facebooksida där man kan följa med vad som är på gång och inom kort kommer instruktioner om hur privatpersoner och organisationer kan delta i uppstädningen.