Skriv på för en hållbar skärgårdstrafik!

Publicerad 07 januari 2018

I syfte att få landskapsregeringen att ta fram en hållbar lösning för skärgårdstrafiken startar Ålands Natur & Miljö nu medborgarinitiativet En hållbar skärgårdstrafik. Målet är att få minst 1000 undertecknare så att frågan går till lagtinget i vår. Det är nu eller aldrig, menar initiavets ombud Simon Holmstörm och Isabel Kvarnfors.

Folkrörelsen Ålands Natur & Miljös kampanj för en hållbar skärgårdstrafik har pågått sedan hösten och sett en medlemstillströmning och ett växande kampanjnätverk. Efter att föreningens utredning snabbrutten lanserades i december har föreningen blivit alltmer kontaktad.

- Hela tiden har vi fått frågan om var man kan skriva på, så nu ger vi allmänheten chansen, säger föreningens ordförande Simon Holmström.

Medborgarinitiativet syftar till att landskapsregeringen ska ta fram lagstiftningsförslag för en hållbar skärgårdstrafik som går i linje med de fyra hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Ålands Natur & Miljö har tidigare tagit fram ett nytt förslag, snabbrutten, för att visa på att det faktiskt finns lösningar som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt mer fördelaktiga än kortrutten. Snabbrutten fokuserar på att byta ut det nuvarande tonnaget till färjor som drivs med miljöbränslen. Detta görs utan att nya vägar, broar, hamnar och stora muddringar behöver inkräkta på natur- eller kulturvärden. Ingen ny infrastruktur behövs på 40 miljoner som i kortrutten.

Medborgarinitiativet startas den 8 januari och pågår i max fyra månader. Målet är att samla in långt fler än 1000 namn, vilka varit röstberättigade i senaste lagtingsval. På Facebookevenemanget Skriv på för en hållbar skärgårdstrafik! finns information om var och när man kan skriva på.

- Det är nu eller aldrig, menar medborgarinitiativets ombud Simon Holmström och Isabel Kvarnfors.
 

Läs medborgarinitiativet här.

Läs informationsblad här.

Läs mer om föreningens kampanj här.
 

Vill du stöda namninsamlingen?

  1. Skriv under! Möt våra namninsamlare på de ställen och under de tider som finns i Facebookevenemanget! (Du får gärna skriva på initiativet fastän du inte har haft rösträtt i senaste val, det är bara det att ditt namn inte räknas officiellt.) 
  2. Bli namninsamlare! Stå med oss under de tider som finns i Facebookevenemanget!
  3. Samla in namn privat! Du kan hämta blanketter från föreningenslokalen i Sjökvarteret.
  4. Bli medlem så att vi kan fortsätta arbeta med frågan!
Etiketter: Kortrutt, snabbrutt, Samhällspåverkan, Politik, landskapsregeringen, lagtinget, Skärgårdstrafik