Simon ny kansliledare

Publicerad 05 mars 2018

I samband med att ordinarie kansliledare Tove Fagerström går till 4H som verksamhetsledare har styrelsen valt tidigare ordförande Simon Holmström som hennes vikarie. Föreningens viceordförande Sofia Mansnerus övertar den avträdande ordförandes befogenheter.

Kansliledaren, som har övergripande verksamhetsansvar över den ordinarie verksamheten och de två projekten Hållbar Destination och Kemikaliekoll Åland, är en viktig funktion i Ålands Natur & Miljö. Kansliledaren rapporterar direkt till styrelsen.

Ordinarie kansliledare Tove Fagerström har beviljats tjänstledighet från den 1 mars till sista december 2018 för att bli vikarierande verksamhetsledare för 4H. Styrelsen valde att förordna Simon Holmström positionen som vikarierande kansliledare under samma tid. Simon är beteendevetare med en master i miljöpsykologi, och har varit föreningens ordförande 2017–2018.

Till dess att vårmötet i april väljer ny ordförande för föreningen övertar viceordförande Sofia Mansnerus befogenheterna för en ordförande. Sofia har tidigare arbetat som insamlingskoordinator på Greenpeace och som projektanställd för föreningen.

- Jag är glad för att vi fortfarande är ett starkt team i styrelsen och kansliet, säger föreningens viceordförande Sofia Mansnerus.

För en kansliledare händer mycket 2018, menar Simon:

- Det viktigaste är så klart att vi bedriver en sådan verksamhet som medlemmarna vill ha och att vi kan växa i engagemang och medlemsantal. Speciellt fokus kommer i år att ligga på att förändra samhället i en bärkraftig riktning genom vårt kommande program ”Åland 2030 för fulla segel”.

 

Etiketter: Kansliledare