Rebecka talar för naturen

Publicerad 23 januari 2019

Under 2018 lanserade Ålands Natur & Miljö sitt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel” med ambitiösa mål och åtgärder. Föreningen har som målsättning att tillsätta fem talespersoner under supervalåret 2019 för att vara en blåslampa i det åländska hållbarhetsarbetet. Biologen Rebecka Aavanen är den andra i skaran – och blir talesperson för naturfrågor.

Forskarna varnar för att vi trätt in i en massutrotning av arter i vår moderna tid. Åland är inte på något sätt förskonat, utan bidrar till ett ohållbart utnyttjande av naturresurserna. Jordbruket tampas med sviktande jordhälsa, betesmarker växer igen i rask takt, vi använder fortfarande skadliga skogsbruksmetoder och har en internationellt sett låg andel skyddad natur.

De konkreta lösningarna framskrider dock i ett alltför sakta mak. Ålands Natur & Miljö lanserade därför under sommaren 2018 föreningens hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel – De fem farlederna för hållbarhet”. För att lobba för programmet i samhället ska föreningen tillsätta fem talespersoner – en för varje ”farled”. En tillsattes redan under hösten – Jonas Holmström (farled 1, energi- och klimatfrågor).

Styrelsen valde under sitt senaste sammanträde att utse Rebecka Aavanen till talesperson för naturfrågor, enligt henne, "en glad och positiv biolog, nybliven mamma och musiker". Hon tog en kandidat i biologi vid Uppsala Universitet och är särskilt intresserad av djur, djurs beteende, ekologi, ekosystem och naturen.

- Det här blir en spännande och lärorik utmaning. Jag ser fram emot att få hjälpa till i arbetet med att ta hand om och uppmärksamma den natur vi har fått.

Rebecka svarar på frågor kring skog, jordbruk, kulturmarker, natur och biologisk mångfald. Hon nås på rebecka@natur.ax eller 04573439317.

Som tidigare svarar Jonas Holmström för frågor kring transporter, el, uppvärmning och utsläpp medan kansliledare Simon Holmström svarar för övriga. Målsättningen är att talespersonerna för de tre övriga farlederna om vatten, konsumtion och social hållbarhet tillsätts under våren.

Etiketter: talesperson, Rebecka Aavanen, Rebecka, Samhällspåverkan, Bärkraft, Åland 2030 för fulla segel, Åland 2030