Offertförfrågan

Publicerad 28 juni 2021

Ålands Natur & Miljö önskar offert för projektledning kombinerat med praktiskt projektarbete, information och undervisning i projektet vision Mariero. Planerad projekttid är 1.3.2022 - 30.9.2023. Projektet genomförs i parken Mariero i Mariehamn som föreningen sköter enligt skötselavtal med Mariehamns stad. För uppgiften behövs arbetserfarenhet och kompetens inom odling och trädgårdsskötsel och pedagogiskt arbete. I arbetet ingår planering och samordning, praktiskt arbete i trädgården, undervisning och information om arbetet och projektet till olika intressenter och grupper samt övrigt arbete inom projektets ramar. Projektet genomförs om medel för projektet beviljas. Beräknad arbetstid är i genomsnitt 25 timmar per vecka med högre arbetsbelastning under vår, sommar och höst och låg arbetsbelastning vintertid.

För mer information kontakta verksamhetsledare Josefine Egenfelt på josefine@natur.ax.

Sista dag för inlämnande av offert är 6.8.2021