Nu börjar vi arbetet med Åland 2030

Publicerad 04 september 2017

Folkrörelsen Ålands Natur & Miljö har utsett ledamöter till sin nyinrättade advisory board (rådgivande styrelse). Detta som ett led i att framta ett politiskt påverkansprogram för föreningen, som ska vägleda hela Ålands hållbarhetsarbete genom konkreta målsättningar. Gruppen består av framträdande åländska nyckelpersoner från flera samhällssektorer.

Ålands alla samhällsaktörer har via bärkraft-nätverket stakat ut en vision om att Åland ska vara hållbart år 2051. Förra veckan släpptes den första statusrapporten varifrån vi kan konstatera att Åland har mycket arbete kvar. Än saknas också många konkreta målsättningar för var vi ska vara 2030. Folkrörelsen Ålands Natur & Miljö storsatsar därför genom att framta ett politiskt påverkansprogram under namnet ”Åland 2030”. Detta är ett sätt att tydligt visa det åländska samhället vilka krafttag som behöver göras i en tid där jordens alarmklockor klämtar.

Ansvariga för framtagandet av detta program är föreningens nya advisory board (rådgivande styrelse). Föreningen har under sommaren haft en öppen nomineringsprocess till advisory board med 26 unika namn som resultat. Med målsättningen att ha en blandning i termer av kompetens, ålder, kön och samhällssektor fattades sedan beslutet att välja följande:

Sofie Dahlsten (ordförande), Miljöingenjör
Gunnar Westling (viceordförande), Diplomingenjör
Simon Holmström (sekreterare), Ordf. Ålands Natur & Miljö
Danne Sundman, Styrelseproffs
Annette Larson, Miljö- och vindkraftskunnig
Soile Wartiainen, Ekologisk entreprenör och rådgivare
Paula Linderbäck, Teknologie Doktor
Inkeri Ahonen, Fil.dr. systematisk-ekologisk botanik
Nils-Erik Eklund, Företagare/projektledare
Johan Mörn, Skogsbruksingenjör
Johanna Hagström, Landskapsarkitekt
Jonas Holmström, Webbmaster

Målsättningen är att advisory board ska lägga fram sitt förslag på det politiska påverkansprogrammet ”Åland 2030” till vårmötet i april 2018.

- Hållbarhet kan vi bara uppnå genom problemlösning tillsammans, säger Sofie Dahlsten, ordförande för advisory board.

- Jag är väldigt glad över det stora engagemanget och övertygad om att dessa kompetenta personer kan ta föreningens samhällspåverkan till nya nivåer, säger föreningens ordförande Simon Holmström.

Läs mer om Advisory Board här.

Etiketter: Bärkraft, Åland 2030, Agendan, Strategi, Samhällspåverkan, Politiskt påverkansprogram