Norrhavet - En av Finlands 100 naturpärlor

Publicerad 31 maj 2017

Ålands Natur & Miljö har i samarbete med Finlands Naturskyddsförbund utsett Norrhavet som en av Finlands 100 naturpärlor i samband med Finlands 100-årsjubileum. Naturpärlorna uppmärksammas med syftet att finländarna ska lära känna den finska och naturen bättre. Därför vill nu föreningen göra Ålands naturpärla tillgänglig, välkommen med på utflykt!

Norrhavet är vidsträckt. Gränserna kan variera beroende på vem man frågar. Området har haft stor betydelse för människor i hundratals år där fiskebåtarna fann naturhamnar mellan klipporna att angöra vid under jakten på vassbuk och strömming. Än idag är platsen ett unikt och populärt utflyktsmål för båtfarare. Inom området finns möjligheten att skåda släta granitklippor, vidsträckt hav, vindpiskade strandängar och naturhamnar. Både gråsäl och vikarsäl förekommer och reproducerar sig i området. På öarna finns också ett antal örnrevir, tordmulekolonier, grisselkolonier, kolonier med fisk-, silver- och skräntärna. Ålands Natur & Miljö verkar under devisen “det man känner till vill man värna om” och ser att Norrhavet som en god representant för den åländska skärgården och dess unika natur- och kulturvärden.

Med hjälp av bidrag från Ålands Kulturdelegation har föreningen nu möjligheten att erbjuda två utflykter till naturpärlan Norrhavet i sommar. Den ena till Lantoören och Stenbådan på Kumlinge den 17 juni och den andra till Storklyndan på Brändö den 26 augusti. Båda utflykter kommer att göras över en dag och ledas av lokala guider med båt. Särskilt utflykten till Storklyndan är en unik möjlighet att se delar av Åland som ofta är helt otillgänglig för många. Alla är välkomna med, medlem eller icke medlem i föreningen. För mer information och anmälan, hör av dig till sofia@natur.ax eller ring 04573449900. Detaljerat program för utflykten till Kumlinge hittar du under evenemang. Mer informaion om utflyken till Brändö kommer inom kort. 

Bild: Bengt Granholm