Landskapsregeringen har medvetet misstolkat snabbrutten

Publicerad 18 september 2018

I slutet av augusti gav landskapsregeringen svar på snabbruttsutredningen och kallade den ogenomförbar. Ålands Natur & Miljö har granskat rapporten och kommer nu med sitt svar. Föreningen menar att landskapsregeringen medvetet misstolkat snabbrutten och ansöker istället om 70 000 € för att gå vidare i nästa detaljeringsfas.

Som ett alternativ till landskapsregeringens kortruttsplaner publicerade Ålands Natur & Miljö i december 2017 en alternativ trafiklösning under namnet snabbrutten. Till skillnad från kortruttens tanke om att exploatera omistlig natur bygger snabbrutten på att investera i modernt klimatsmart tonnage för att uppnå besparingar. Mer än åtta månader senare svarar landskapsregeringen på snabbruttsutredningen och kallar den bland annat tekniskt ogenomförbar och kostnadsdrivande.

Kansliledare Simon Holmström menar att landskapsregeringen inte har velat svara på hur de kommit fram till sitt svar trots mötesinbjudningar. Ålands Natur & Miljö inlämnar därför en formell skrivelse som bemöter kritiken. Sammanfattningsvis menar föreningen att landskapsregeringen:

  1. riskerar att urholka Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda,
  2. misstolkat snabbrutten medvetet, och
  3. har stridit mot förvaltningslagen.

Skeppsbyggaringenjören Jan Grönstrand har deltagit i den fartygstekniska granskningen:

- Vi är ledsna för att landskapsregeringen ignorerar den tekniska detaljbeskrivningen och gjort avsiktliga förvanskningar i sitt försök att svartmåla snabbrutten.

Ålands Natur & Miljö menar att man kan ”notera en stor upprördhet i medlemskåren och är rädda för att detta nya läge försämrar samtalsförutsättningarna mellan de båda parterna”. 

Föreningens inlämnade svar finns att läsa här.

Etiketter: Kortrutt, snabbrutt, Skärgårdstrafik, landskapsregeringen, Hållbar skärgårdstrafik