Kemikaliekoll Åland startar idag!

Publicerad 01 mars 2018

Genomgång av kemikalier i våra hem

De finns i maten, i våra kläder, i leksaker, möbler och elektronik, ja nästan överallt: Vi lever vår vardag i en cocktail av tusentals kemikalier, och många av dem är skadliga för både människor och miljö.

Under 2018 bjuder Ålands Natur & Miljö på en guidad tur genom våra hem och tittar på de saker som finns där, ett rum i taget, och visar hur vi kan göra kemikaliesmarta val och minska mängden onödiga gifter i vår vardag.

Vi drar igång idag, den 1 mars, och vi börjar i barnkammaren eftersom barnen är extra känsliga. Vilka material är särskilt problematiska just här, och vad finns det för alternativ? Den som vill kan följa med på rundturen och utmana sig själv ett rum i taget, en månad i taget, under hela året. Projektet kan följas via Facebook och Ålands Natur & Miljös hemsida. Håll också ögonen öppna efter våra evenemang och träffar – bästa inspirationen är att träffa andra människor som är intresserade av samma sak!

Mars – barnkammaren

April – städskrubben

Maj – garderoben

Juni – badrummet

September – köket

Oktober – kontoret

November – sovrummet

December – vardagsrummet

Kemikaliekoll hemma – för hälsan och miljön

Dockan är gosigast om den är mjuk, plastskålen ska inte spricka om den åker i golvet, soffan ska inte fatta eld och funktionsplagg får gärna stöta bort vatten och smuts. Kemikalier tillsätts i mängder av produkter för att ge dem olika egenskaper som ska underlätta vår vardag. Men kemikalierna läcker ut. De hamnar i Östersjön, i jorden och i maten vi äter. De hamnar i dammet på golvet och i luften vi andas – och i våra kroppar.

Hormonstörande mjukgörare i plast, tillsatsämnen och rester av bekämpningsmedel i mat och kläder, allergiframkallande parfymer och giftiga tungmetaller: kemikaliehotet anses av en del forskare vara ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna. Men problemen är svåra att beskriva, och får inte så mycket uppmärksamhet i media. Därför vet vi också mindre, och har svårare att ta riskerna på allvar.

Under tiden vänjer vi oss vid att olika hälsoproblem blir allt vanligare, som diabetes, övervikt, cancer, svårigheter att få barn, nedsatt spermieproduktion, inlärnings- och koncentrationssvårigheter, allergier, astma, autoimmuna sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimer. Listan kan göras längre, och ökningen av de här diagnoserna har kopplats till vår exponering för kemikalier.

Barnen först

De barn som föds idag kan ha upp emot 300 industrikemikalier i sitt blod redan när de drar sitt första andetag, och de utsätts för mer varje dag. Samtidigt är barnen är de mest känsliga. De har tunnare hud. De andas, äter och dricker mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. De utforskar världen med mun och händer, de leker i dammet nära golvet där kemikalieresterna samlas och deras förmåga att bryta ner och utsöndra kemiska ämnen är ännu inte färdigutvecklad. Eftersom de fortfarande utvecklas kan deras hälsa påverkas för livet.

Studier visar att inomhusmiljöer som just daghem hör till de mest exponerade, inte minst för att här finns så mycket plast i olika former. Med inspiration från svenska Naturskyddsföreningens Operation Giftfri Förskola drog Ålands Natur & Miljö 2016 igång Operation Giftfritt Dagis.

Under de senaste två åren har daghem runtom på Åland kemikalieinventerats, och personalen har erbjudits utbildning i hur mängden främmande ämnen kan minskas i daghemsmiljön.

Ett steg i taget

Men det är förstås inte bara daghemsbarn som mår bättre av att minska sin exponering för alla de tusentals kemikalier som ingår i mat, kläder, elektronik, möbler, textilier, kosmetika och byggnadsmaterial. Luften är ofta mer förorenad inomhus än utomhus, och de flesta av oss befinner sig inomhus 90 % av tiden.

Kemikalieområdet kan kännas stort och svårt: Var ska man börja? Ofta är det svårt att få reda på vad olika saker och material innehåller – eller om det finns en innehållsförteckning: att ens förstå vad man läser.

Samtidigt är det väldigt konkret, och många saker är lätta att åtgärda. Själva grundtänket är lätt att lära sig, vilka material som brukar vara mer eller mindre problematiska, och vad man ska titta efter.

Kemikaliekoll Åland – Hemma vill ge dig den kunskap du behöver för att göra kemikaliesmarta val och minska mängden onödiga gifter i din vardag.

Projektet bidrar till att förverkliga Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda genom att en minskning av mängden kemikalier kan kopplas till flera av de strategiska utvecklingsmålen: Mål 1 ”Välmående människor vars inneboende resurser växer” (som bland annat handlar om människors hälsa), mål 3 ”Allt vatten har god kvalitet” (genom minskade utsläpp) och mål 7 ”Hållbara och medvetna konsumtionsmönster”.

Vill du veta mer?

Giséla Linde, projektledare: 0457 34 27 157, gisela.levenklare@gmail.com

Etiketter: kemikalie