Jesper är vår tredje talesperson

Publicerad 26 mars 2019

Under 2018 lanserade Ålands Natur & Miljö sitt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel” med ambitiösa mål och åtgärder. Föreningen har som målsättning att tillsätta fem talespersoner under supervalåret 2019 för att vara en blåslampa i det åländska hållbarhetsarbetet. Jesper Svanfelt är den tredje i skaran – och blir talesperson för konsumtions- och avfallsfrågor.

Åland är ett av de mest välbärgade områdena i världen, vilket hör ihop med en hög materiell levnadsstandard. Det innebär, tillsammans med den ökande skuldsättningen som vittnar om en allt ökande privatkonsumtion, en stor belastning på våra naturresurser. De åländska avfallsmängderna ökar samtidigt fortfarande varje år.

De konkreta lösningarna framskrider dock i ett alltför sakta mak. Ålands Natur & Miljö lanserade därför under sommaren 2018 föreningens hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel – De fem farlederna för hållbarhet”. För att driva igenom programmet ska föreningen tillsätta fem talespersoner – en för varje ”farled”.

Jesper Svanfelt har utsetts till talesperson för farled 4 om konsumtion och avfall. Han är doktor i organisk kemi och jobbar som VD för Svinryggens Deponi. Avfallsfrågorna ligger honom naturligt nära hjärtat.

- Det mesta som vi människor slänger bort idag kan på ett eller annat sätt återanvändas eller återvinnas. ”Avfall” är med andra ord en resurs som vi behöver bli ännu bättre på att utnyttja.

Föreningen har sedan tidigare två talespersoner. Jonas Holmström talar för frågor kring transporter, el, uppvärmning och utsläpp (farled 2) medan Rebecka Aavanen hanterar skog, jordbruk, kulturmarker, natur och biologisk mångfald (farled 1). Kansliledare Simon Holmström svarar för övriga tills de övriga två talespersonerna är tillsatta.

Etiketter: talesperson, Bärkraft, Åland 2030, Samhällspåverkan