Inkeri Ahonen är vår nya talesperson för naturfrågor

Publicerad 02 september 2019

 Inkeri är ny talesperson för Ålands Natur & Miljös farled 1 i vårt program Åland 2030 för fulla segel; "Vi slår vakt om naturens resurser och möjligheter". Så har du frågor eller ärenden som rör natur, biologisk mångfald och närliggande ämnen är det henne du ska kontakta. Inkeri sitter också med i föreningens Advisory board. Hon vill jobba för ett samhälle där människan erkänner även andra  varelsers rätt att behålla sitt livsutrymme, där var och en tar sitt  ansvar för klimat, naturresurser och biologisk mångfald. Samtidigt  behöver beslutsfattare möjliggöra och underlätta miljövänliga val.  Inkeri har jobbat med miljö- och naturskyddsfrågor i många år, bl.a. i  landskapsregeringen och nu vid finsk och svensk förvaltning. Till utbildningen är  hon filosofie doktor i systematisk-ekologisk botanik samt politices  magister i offentlig rätt och har studerat även organisation och  ledning samt ekonomi. Inkeri bidrar med sina kunskaper om naturskydd  och miljö, med sina kunskaper om offentlig sektor och miljölagstiftning. Du når henne på inkeri@natur.ax