Inga förutsättningar för kortrutt på västra Föglö

Publicerad 06 mars 2019

Landskapsregeringens planer på kortrutt på västra Föglö fortsätter i form av upphandling av färjetrafik från Gripö till Svinö. Men det finns inga lagakraftvunna beslut för att trafiken ens kan inledas. Samtidigt är ingen mark- eller vattenägare positiv till projektet. Det finns därmed inga förutsättningar för att upphandla ny färjetrafik, menar Ålands Natur & Miljö.

Den över 1200 medlemmar starka Ålands Natur & Miljö har sedan hösten 2017 bedrivit kampanj för att landskapsregeringen ska hitta hållbara lösningar för skärgårdstrafiken (läs mer här). Trots flertalet skrivelser, alternativförslaget snabbrutten, snabbfilmen och ett medborgarinitiativ med 2 004 undertecknade genomdriver landskapsregeringen kortrutten på västra Föglö.

Fem aktörer besvärade sig över den första etappen av vägplanen för västra Föglö som går från det planerade färjfästet på Mellanholm genom Gripö till brofästet på Degerbysidan. Samtidigt behandlar HFD för närvarande besväret över att landskapsregeringen inte fredat två biologiskt viktiga kärrbiotoper på Gripö.

Det står nu också klart att tre markägare besvärade sig över den andra etappen på Degerbysidan under utställningstiden som avslutades i februari. Dessutom har landskapsregeringens beslut att inte skydda fornlämningarna vid brofästet på Degerbysidan överklagats av markägare.

Utöver avgörande av dessa beslut måste landskapsregeringen inhämta miljötillstånd för åtminstone det nya färjfästet och bron över Spetalsund.

Dessutom behöver landskapsregeringenfastställa en ny farled från norra Gripö (Mellanholm) till den existerande farleden mot Svinö, vilket Ålands Natur & Miljö i december 2018 ställde frågor kring till landskapsregeringens miljöbyrå. I upphandlingsdokumenten står att farleden kommer att dras intill värdefulla ålgräsängar söder om Skötskär, en sträckning som inte tidigare framkommit i miljökonsekvensbedömningen (MKB). I miljöbyråns svar på föreningens skrivelse står att de kommer att arbeta för att farleden ska dras norr om Skötskär istället för att skydda ålgräsängarna. I sammanhanget kan nämnas att samtliga vattenägare som det berör är mot den föreslagna farledsdragningen.

Ålands Natur & Miljös kansliledare Simon Holmström menar att allt talar mot kortrutt på västra Föglö:

- Det finns noll förutsättningar för att förverkliga kortrutt på västra Föglö. Det finns inga lagakraftvunna beslut. Inga miljötillstånd. Dessutom vill inte medborgarna ha det. Det måste tala ett tydligt språk till beslutsfattarna.

Etiketter: Kortrutt, snabbrutt, landskapsregeringen, miljöbyrån, Samhällspåverkan