Hållbarhet är ledordet för ännu flera verksamheter på Åland

Publicerad 24 april 2017

Ålands Natur & Miljö, Visit Åland och Ålands Näringsliv driver tillsammans certifieringsprogrammet Green Key. Green Key är världens största miljöcertifiering för turism- och fritidssektorn. Globalt sett finns 2550 Green Key-certifierade verksamheter i 55 länder. Green Key är dominerande även på Åland, då fem logianläggningar, tre restauranger och ett café har erhållit certifieringen sedan programmet lanserades lokalt 2014. De senaste som kan stoltsera med Green Key är Brobacka gästhem och restaurang Smakbyn, som båda beviljades certifieringen den 16.3.2017.

Verksamheter som erhåller certifieringen uppfyller en mängd kriterier som uppvisar ansvarstagande. Alla områden inom Green Key tangerar hållbarhet och exempel på dessa är miljöledning, energi, städning, livsmedel, information och personalmedverkan.

Smakbyn har speciellt framgångsrikt förankrat hållbarhetsarbetet hos alla i personalen. Restaurangen arbetar med den nordiska säsongen som utgångspunkt, som användandet av lokala mejeriprodukter, rotsaker, bär och svamp enligt säsong och från närområdet eller arbetet med att ta tillvara sk. skräpfisk. Men arbetet går långt utöver det som finns på tallriken, då allt från avfallsminimering till gästkommunikation är prioriterade områden. Smakbyn är den tredje restaurangen i Norden som erhåller certifieringen, varav alla tre finns på Åland.

Brobacka gästhem har arbetat aktivt med att kommunicera sina hållbarhetsåtagande till gästerna på ett trevligt sätt. Hela anläggningen genomsyras av devisen ”Brobacka gästhem vill vara en inspirationskälla och en del av lösningen till en hållbarare värld – inte problemet.” Gästhemmet fokuserar på samarbete med såväl kunder, leverantörer som medarbetare. Målet är att minska det ekologiska fotavtryck så långt det är möjligt och att bedriva en verksamhet som uppmuntrar och inspirerar. Verksamheten tar steg mot att i större grad odla sina egna grönsaker, säljer egna och andras noggrant utvalda, hållbara hantverksprodukter och uppmuntrar gästerna till att uppleva den fina närmiljö som finns kring gästhemmet.

Den 16.3 beviljades även Hotell Arkipelag förnyad certifiering för tredje året. Hotellet arbetar ständigt med en mängd miljöfrämjande åtgärder och åtgärderna har både inneburit miljövinster och ekonomiska vinster. Genom deras miljöåtgärder har hotellet minskat elkostnaderna med femsiffriga belopp och den minskade kostnader för renhållningen är också märkbara. Under året vill hotellet bland annat bidra till återanvändning av möbler och saker. Hotellet kommer därför att starta upp en facebookgrupp för restauranger och hotell där verksamheter kan man sälja, byta eller skänka bort branschsaker som inte används i den egna verksamheten. Hotell Arkipelag har under sina år inom programmet på ett lyckat sätt kombinerat hårda värden, som minimerad energi- och vattenanvändning, med mjuka värden, som anläggandet av en egen örttrådgård.

Etiketter: Green Key, Hållbar destination, hållbar turism, hållbart företagande